Díky pomoci veřejného ochránce práv se ministerstvo práce a sociálních věcí letos rozhodlo pro podobné situace tvrdost zákona zmírnit a postup sjednotit. „Při šetření jsme měli možnost nahlédnout do více rozhodnutí, kterými ministerstvo žádostem o odstranění tvrdosti zákona vyhovělo. Ukázalo se, že v některých případech ministerstvo při posuzování žádostí zaměstnavatelů přihlédlo ke skutečnostem, které ale v případě této společnosti nevzalo v potaz. Šlo například o to, že k nesplnění podmínky bezdlužnosti nedošlo úmyslným porušením ze strany zaměstnavatele,“ uvedla Milena Zmeškalová, která se v Kanceláři veřejného ochránce práv zabývá oblastí zaměstnanosti a práce.

Brněnská obecně prospěšná společnost zaměstnávala na šedesát lidí se zdravotním postižením, kteří by na otevřeném trhu práce jinak těžko našli uplatnění. Na podporu jejich zaměstnání pravidelně získávala od státu příspěvek. V roce 2019 jí však kvůli shodě více nepředvídatelných okolností neodešly některé povinné platby a vznikl jí dluh na pravidelných odvodech u správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven. Na veřejného ochránce práv se společnost obrátila ve chvíli, kdy přestože všechny povinné platby vzápětí uhradila, úřad práce jí příspěvek na zaměstnávání zdravotně postižených nepřiznal. Amerfo totiž u ministerstva neuspělo s žádostí o prominutí podmínky bezdlužnosti a přišla o čtvrtletní příspěvek v hodnotě vyšší než dva miliony korun.

Právě bezdlužnost je totiž podmínkou toho, aby zaměstnavatel mohl příspěvek čerpat. „Snažit se zlikvidovat někoho kvůli tomu, že nezaplatil pár tisíc korun v jeden den, ale o dva dny později, je prostě brutální. Navíc to celé jde proti logice ministerstva. Ministerstvo jednou rukou dává dotace, granty, investuje miliardy do toho, aby pomáhalo lidem s hendikepem, a druhou rukou je takto dusí a likviduje. V případě, že dlužíte pakatelní částku, vás zničí, protože vám nedají tisícinásobek toho, co dlužíte. A to i když ji uhradíte do doby, než o příspěvek zažádáte,” řekl Deníku Rovnost k celé kauze jednatel společnosti Amerfo Pavel Paleček.

Chaotické ministerstvo

Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková již vloni ministerstvo upozornila, že při posuzování nepostupuje předvídatelně a jednotně. Situace ministerstvo nakonec přiměla k formulaci pravidel pro výjimečné případy hodné zvláštního zřetele, u kterých může zaměstnavatelům prominout splnění podmínky bezdlužnosti pro přiznání příspěvků na zaměstnání lidí s postižením. V průběhu šetření se totiž potvrdilo, že úřad v minulosti postupoval v obdobných případech různě.

Tehdejší šéfka ministerstva práce za sociální demokracii Jana Maláčová přitom námitky ze strany veřejného ochránce práv nepovažovala za důvodné a v prominutí podmínek bezdlužnosti neshledala právní nárok.

Společnost Amerfo se po odmítnutí správními úřady nakonec obrátila na soud. „Ten soud je důležitý právě proto, že je to určitý precedens, kdy ministerstvo za bagatelní chybu, která je naprosto formální, postupovala drakonicky brutálním způsobem. Já předpokládám, že pokud žijeme ve státě, který se jmenuje Česká republika a nemá za svým jménem koncovku ‚stán‘, výsledek bude pozitivní a narovná postupy úřadů směrem ke spravedlnosti a selskému rozumu,” dodal Paleček.

O tom, zda ministerstvo v jejím případě postupovalo správně, Krajský soud v Brně rozhodoval v úterý. Soud se ztotožnil s postojem ombudsmana a žalobě vyhověl. Ministerstvo musí do třiceti dnů od obdržení rozsudku nárok na příspěvek Amerfu přiznat. „Nejde jen o ty peníze, ale o to, že by ministerstvo nemělo trestat kohokoli za drobná pochybení. V tom je to rozhodnutí důležité,” dodal Paleček.