Jedním z cizinců, jenž se 
s problémem setkal, je třeba Němec Julian Bartels. „Stalo se mi to například, když jsem si vyřizoval šalinkartu. Zejména starší lidé neumí ani anglicky. Musel jsem použít svou lámanou češtinu a ruce, abych dostal, co jsem chtěl," popsal.

Zaměstnanci dopravního podniku, kteří pracují v předprodeji, přitom mají od svého zaměstnavatele hrazené kurzy angličtiny. „Požadavky na cizí jazyk máme i u zaměstnanců informační kanceláře. Prošli kurzem anglického jazyka, který trval dva roky a byl zaměřený na základy angličtiny v poskytování informací o dopravě," sdělila mluvčí dopravního podniku Barbora Lukšová. Nejlepší angličtinu podle ní ale mají brigádníci.

4 cizí jazyky se letos mohou učit úředníci brněnského magistrátu. Jsou to angličtina, němčina, italština a španělština.

Městský dopravce není jedinou institucí, která na jazykovou vybavenost zaměstnanců klade větší nároky než dříve. Úředníci magistrátu se letos učí anglicky, německy, italsky i španělsky. „Požadavky na jazykové znalosti stanovujeme ale podle pozice zaměstnance při výběrovém řízení. U některých pozic požadujeme po uchazeči znalost jazyka, u jiných je to pouze výhoda," vysvětlil tajemník Pavel Loutocký.

Největší rezervy podle cizinců mají hlavně zaměstnanci institucí, kde může být jazyková bariéra i otázkou života. „Policie a nemocnice. To jsou hlavní instituce, kde jsem se setkal s neporozuměním, neochotou pomoct až ignorací, a dokonce i se šikanou, kdy mě policie bezdůvodně žádala o pas," popsal svoji zkušenost Španěl Eduardo Sanchéz.

Komunikace s policií je přitom například pro studenty z ciziny klíčová. Mají totiž povinnost se u cizinecké policie registrovat. „Víme, že jak na cizinecké policii, tak na odboru azylové a migrační politiky jsou jednání důležitá a celá se v angličtině neodehrávají. Všem zahraničním studentům proto doporučujeme, aby si s sebou na úřad vzali studenta či jiného člověka, který umí česky," připustila mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová.

Policisté mají pro jazykové bariéry jednoduché vysvětlení. „Jsme v České republice, úřední jazyk je tu čeština," prohlásil už dříve vedoucí odboru cizinecké policie jihomoravského krajského policejního ředitelství Miroslav Tóth.

Situace se znalostí angličtiny se ovšem začíná i v Brně pomalu zlepšovat. Větší zájem o její výuku zaznamenala třeba Joanna Herčíková, rodilá Britka, která v Brně nabízí kurzy své rodné řeči již deset let. „Dříve si objednávali lidé soukromé hodiny, především ti, kdo za prací cestovali. Teď mě oslovují i menší firmy, které chtějí dovzdělat své zaměstnance," potvrdila.

ZUZANA KOČIŠOVÁ
ALŽBĚTA NEČASOVÁ