Přítok rybníku je velmi slabý a starosta Jan Symon se obává, že brzy vyschne úplně. „Snažíme se dobře hospodařit s vodou, ale je to na přírodě. Rybník jsme před devíti lety zcela obnovili, aby udržoval vodu v krajině. Doufali jsme, že se přítok zvětší, ale je menší než výpar vody,“ posteskl si.

Se Symonem souhlasí i brněnský klimatolog Pavel Zahradníček. „Sucho bude častější a intenzivnější. Šance, že se do rybníku vrátí voda, je minimální. Epizody sucha se prodlužují a střídají ho jen rychlé srážky, které ovšem i rychle odtékají,“ podotkl.