Předchozí
1 z 19
Další

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěla v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Markéta Vaňková, primátorka Brna

Markéta Vaňková, BrnoZdroj: Archiv

1. Pokoušíme se zmapovat ekonomické dopady pandemie do rozpočtu města, kde očekáváme propad příjmů ze státní pokladny o více než jednu miliardu. Omezující opatření se projeví i na hospodaření městských firem. Budeme tedy určitě hledat úspory, ale současně víme, že projekty, jako třeba Velký městský okruh nebo Tramvaj Plotní, jsou pro Brno životně důležité a musí pokračovat…

2. Uvedením jednoho jména, ať už firmy nebo člověka, bych znevážila desítky, stovky, tisíce ostatních… Výjimeční byli a pořád jsou všichni, kteří pochopili, že každý z nás je součástí řešení.

3. Nechtěla bych se stavět do role chytrého generála, navíc vyhráno ještě určitě není. Zpočátku hlavně vázly informace směrem z vlády k nám, lépe mohla fungovat také distribuce ochranných prostředků pro zdravotníky, kterou zajišťoval stát a kraje. Ale koronavirus nás všechny postavil do situace, jaká tu nikdy nebyla, takže ani nemohlo všechno fungovat jako po drátkách. Brno si navíc dokázalo poradit. Teď mi vadí především podivné pokusy vlády obcházet zákony a hlavně její chaotické kroky. Na jedné straně prodlužování nouzového stavu, na druhé zmatené rozvolňování opatření… A to vše bez jakéhokoliv hodnověrného zdůvodnění.

Odpovídala ve čtvrtek 30. dubna

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše městská část v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěla v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Martin Maleček, Brno-sever

Martin Maleček, Brno-severZdroj: Archiv

1. Některé věci se mění z hodiny na hodinu, takže možná už nebude moje odpověď aktuální. Ve středu 29.4. v poledne je pro naši městskou část největší problém, že jako zřizovatelé mateřských škol nevíme přesně, jak má vypadat organizace jejich provozu po znovuotevření. Jestli bude početní omezení dětí ve třídách a další věci jsou zásadní pro to, zda bude možné požadované fungování zajistit. Bez těchto informací nemůžeme rozhodovat o tom, kdy by se měly mateřské školy uvést do provozu. A rodiče by pochopitelně chtěli znát nějakou konkrétní představu. V ostatních ohledech je situace stabilizovaná, distribuci ochranných pomůcek a dalších potřebných věcí máme zajištěnu.

2. Nerad bych někoho jmenoval a někoho ne, takže seznam by musel být velice dlouhý. Řeknu tedy obecně, že děkuji naprosto všem, kteří udělali nezištně a dobrovolně cokoli nad rámec svých obvyklých pracovních povinností a ve svém volném čase. To vše dohromady přispělo k tomu, že jsme ty nejhorší počáteční dny a týdny jako velice rozsáhlá městská část s 47. 000 obyvateli zvládli, i když zpočátku přísun potřebného materiálu nebyl a vše jsme si museli zajistit sami. Z institucí bych určitě vyzdvihnul u nás sídlící Střední průmyslovou školu chemickou na Vranovské v Husovicích, kde se od počátku takřka dnem i nocí míchal v té době prakticky nedostupný dezinfekční roztok anticovid 19, který jsme tak mohli mít a máme k dispozici pro všechny naše seniory.   

3. Po bitvě se vždy najde mnoho generálů. Lidé, kteří měli a mají přímou odpovědnost se v dané situaci nějak rozhodli. Hodně se diskutuje o promyšlenosti a provázanosti jednotlivých kroků a opatření, myslím, že všichni zúčastnění by zpětně udělali mnoho věcí jinak. I na městské části bychom udělali některé věci jinak, vše se řešilo za pochodu. Pokud bylo cílem kroků vlády, aby se šíření nákazy zastavilo, tak k tomu došlo. Jinou otázkou je, jak velké ekonomické dopady to bude mít. Ale to je už pak debata o principiálním nastavení hodnot naší společnosti. Co se týče krajské úrovně, kraj svoji základní koordinační úlohu, tedy předistribuovávat ochranné pomůcky a materiál obcím, splnil a plní. Také krajské nemocnice a sociální zařízení v rámci krizového stavu fungují, stejně jako krajský integrovaný dopravní systém. Přitom kraj mnoho věcí, zvláště ze začátku, zajišťoval ze své úrovně a po své linii.   

Odpovídal ve středu 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše městská část v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěla v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Karin Karasová, Brno-Královo Pole

Karin Karasová, Královo PoleZdroj: Archiv

1. Problémem je zajištění dostatečného počtu ochranných prostředků za příznivé ceny jak pro zaměstnance úřadu tak pro občany.  V současné době se setkáváme spíše s předraženými nabídkami. Za nedostatek považuji také zákaz poskytování informací vedení obcí ze strany Krajské hygienické stanice o počtu nakažených v jednotlivých městských částech. Jsem přesvědčena, že kdybychom měli poznatky o výskytu nakažených osob na našem území, mohli bychom přijmout další preventivní opatření proti šíření viru.  

2. Po vypuknutí nákazy a zavedení omezujících opatření mě překvapila obrovská solidarita mezi lidmi. S šitím roušek, které se pak distribuovaly seniorům pomáhali jednotlivci, zaměstnankyně úřadu, spolky, například Nová Akropolis. Skauti pomáhali s nákupy, s distribucí ochranných pomůcek dobrovolní hasiči. Chodily nám nabídky na hlídání dětí zdravotníků…Pod velkým tlakem a přesto s velkým nasazením a pozitivním přístupem zvládají svoji práci zaměstnankyně a pečovatelky Odboru sociální péče. Pokud můžu, ráda bych všem touto cestou moc poděkovala. Všichni byli a jsou úžasní.

3. Na hodnocení je ještě brzy. Myslím si, že ještě zdaleka nemáme vyhráno. Odpověď přinesou nejbližší dny a týdny po rozvolnění. Ale už teď můžu říci, že mám pocit, že všichni, jak vláda, tak kraj i město dělají maximum, aby se eliminovaly ztráty na životech. To, že občas něco drhne je přirozené. Důležité je, aby naši občané byli uchráněni osudu Itálie nebo Španělska.

Odpovídala v úterý 28. dubna

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše městská část v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěla v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Lucie Pokorná, Brno-Žabovřesky

Lucie Pokorná, ŽabovřeskyZdroj: Archiv

1. Hned na počátku korono krize jsme otevřeli na našich webových stránkách sekci související s COVID-19, spustili jsme informační kampaň a nasadili jsme zcela novou formu smart komunikace prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas. Díky kvalitnímu informování našich občanů patříme mezi městské části, kde se dařilo zajišťovat veřejné služby v maximálním možném rozsahu.

2. Po dobu těch uplynulých měsíců nám pomáhalo a stále pomáhá řada jednotlivců, ale i firem a společností, včetně dobrovolníků. Nemám jediné jméno, ale mám jedno konkrétní místo, kde žijí skvělí lidé, kteří dokáží překonat i ty největší těžkosti – a to jsou naše Žabovřesky a těm a jejich obyvatelům patří dík a úcta.

3. Jsem odjakživa optimistka a především starostka městské části, kterou mám ráda. Myslím, že jsme se ocitli všichni v situaci, na kterou neznáme přesnou odpověď. Neexistuje model, který je jediný správný a s tímto vědomím se dívám i na jednotlivé kroky vlády i na všechna přijatá opatření. Pro mě osobně je důležité, abychom vše zvládli jak nejlépe to jde, abychom vrátili život do normálních kolejí a měli zpět ten nám potřebný pocit bezpečí a klidu.

Odpovídala v úterý 28. dubna

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše městská část v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Marek Viskot, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Marek Viskot, Řečkovice a Mokrá HoraZdroj: Archiv

1. V současnosti už problémy nejsou nijak fatální. Řešíme převážně dílčí požadavky ze strany občanů či podnikatelů. S řediteli a ředitelkami mateřských a základních škol definujeme podmínky znovuotevření. V rámci vedení radnice řešíme například podmínky zasedání zastupitelstva. Nadále distribuujeme ochranné pomůcky k seniorům, na které získáváme kontakty.

2. Chci poděkovat všem nejbližším kolegům, ať už místostarostům a radním nebo pracovníkům úřadu městské části. Rovněž děkuji všem občanům Řečkovic a Mokré Hory za jejich trpělivost a dodržování opatření. Speciální poděkování směřuje k místostarostovi Filipovi Hrůzovi za průběžné zastřešení dobrovolnické pomoci, dodávek roušek a dezinfekce seniorům, Martinu Kosovi a Petrovi Lesenskému, kteří za mnou přišli s nápadem automatu na roušky. Reagoval jsem obratem a měli jsme první rouškomat v Brně. Díky profesionální medializaci se tento nápad rychle uchytil i na dalších brněnských radnicích, z čehož mám velkou radost.

3. Po bitvě je každý generálem a těžko z úrovně městské části hodnotit, s jakými informacemi měla vláda nebo kraj možnost pracovat v jednotlivých časových úsecích. Podstatné je, že se stále potýkáme a ještě budeme potýkat s fenoménem, o němž toho nevíme zdaleka vše. Je fér přiznat, že absolutně správný názor a dokonalý postup teď nezná zřejmě nikdo. Ale také si myslím, že jsme se i něco nového naučili. Přece jen tak mimořádnou situaci jsme tu ještě nezažili a radnice prostě musely reagovat rychle, v řádu hodin. Věřím, že když si budeme vyhodnocovat zpětně naše jednání, budeme spokojeni. Bez dobrovolníků by to nešlo, všichni ve čtvrti jsme se semkli a táhli za jeden provaz.

Odpovídal v pondělí 27. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše městská část v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Antonín Crha, Brno-Bohunice

Antonín Crha, BohuniceZdroj: Archiv

1. Domnívám se a doufám, že nejhorší období už máme za sebou. Zatímco v posledních týdnech pro nás bylo hlavním úkolem zajistit všem potřebným v Bohunicích dostatek roušek a ochranných prostředků, dnes už řešíme spíše nedisciplinovanost některých občanů. Kolem otevřených okének místních hospodských zařízení se shromažďují konzumenti, zejména piva. Roušky na krku místo na tvářích, často cigaretu v puse a rozestupy samozřejmě žádné…
Nyní se také připravujeme se na případné otevření mateřských škol. Část personálu každé školky je v rizikové skupině a nemohou být s dětmi. Proto hledáme řešení jak vše co nejlépe zajistit a tuto část pracovnic školek nahradit.

2. Myslím, že nejtěžší situaci v naší městské části měly prodavačky a pracovníci v supermarketech. Zatímco vláda deklarovala zajišťování ochranných prostředků pro zdravotníky, hasiče a policii, na tyto lidi nikdo nemyslel. Přitom byli stále v těsném kontaktu s velikým množstvím lidí.  Moc bych chtěl poděkovat mnoha bohunickým ženám, které našily stovky roušek, a tak bylo možné všechny lidi, kteří si nedokázali pomoci sami, rouškami vybavit. Moje díky směřují také k pracovníkům, kteří doručovali poštu, odváželi odpad, trvale zabezpečují dodávku vody, plynu, elektřiny, tepla apod…  Uvědomil jsem si, jak jsou tyto „samozřejmé“ činnosti pro každodenní život nás všech důležité.

3. Na počátku, když vše začalo, zřejmě nebylo možné jednat jinak než razantně a velmi opatrně, s ohledem na to, že nikdo nevěděl, jak se bude situace vyvíjet - v tom vládu chápu. Za co ji ale rozhodně nelze pochválit je to, jak jedná se svými občany. Nařídila nošení roušek, ale nezajistila nikomu ani jedinou. Kdyby si je lidé nenašili sami, nic by neměli. Zde vláda zcela selhala. Dodnes jsou například na trhu jen předražené desinfekční prostředky. Nejsem odborník na epidemie, takže nemohu dávat žádná kompetentní stanoviska, ale občas mi připadá, že mnohá opatření byla a jsou vedena spíše snahou o mediální zviditelnění se a získání co největší popularity. Některé věci a také způsob informování o nich mi připadají chaotické, populistické  a zbytečně vzbuzující v lidech obavy, strach až paniku - což může mnoha lidem uškodit víc než epidemie samotná. V nemocnicích se neléčí, jen se čeká na nemocné pacienty s koronavirem, ale těch moc není. Lidé začínají mít zdravotní problémy spíše z toho, že se bojí jít do nemocnice a nejsou včas léčeni… A co bych udělal jinak? Rozhodně bych důsledně od samého začátku jednal podle zákona o krizovém řízení a co nejdříve ustanovil krizový štáb, což vláda neudělala  - přitom právě ten je od toho, aby podobné situace řešil a má k tomu mít patřičné pravomoci a prostor. Pak by nemusela zbytečně vzniknout spousta zmatků, vč. rušení některých nařízení Ministerstva zdravotnictví soudem. Také bych jinak informoval veřejnost - hlavně bez zbytečné hysterie a strašení - na základě faktů a názorů odborníků. V takto vážných věcech by měli mít hlavní slovo kompetentní odborníci, ne politici snažící se často hlavně "sbírat politické body"…

Odpovídal ve středu 29. dubna

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše městská část v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěla v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Milada Blatná, Komín

Milada Blatná, KomínZdroj: Archiv

1. Neviditelný virus způsobil, že je hodně věcí jinak, než jsme byli zvyklí. Aktuálně například složitě vysvětluji některým rodičům, proč vláda povolila otevření soukromých školek a dětských skupin a současně nedošlo k otevření veřejných mateřských škol. Z rodičů se stali učitelé, ač mnozí o tuto práci určitě nestáli a někteří jsou už z celé situace hodně unavení a nervózní. Došlo k zastavení nebo zpomalení některých investičních akcí, které jsme v letošním roce měli naplánovány a které se musíme pokusit do konce roku zvládnout. A například otevření prodeje občerstvení v restauracích prostřednictvím výdajového okénka sice mnozí přivítali, ale nechat přitom zavřené WC se začíná v některých případech významně projevovat nepříjemným nepořádkem.

2. Moje velké poděkování patří všem dobrovolníkům, a především pak švadlenkám, které nám zejména v počátku pandemie pomohly a některé i nadále pomáhají zajistit pro občany roušky. Díky nim nikdy nenastala situace, kdy bychom žadatele o roušku museli odmítnout. Poděkování patří restauraci U Mocnáře za nahrazení výpadku školní jídelny a pomoc při rozvozu obědů zejména seniorům, Střední průmyslové škole chemické v Brně za poskytnutí potřebného množství dezinfekce a firmě Ysoft za ochranné štíty, které nám věnovala zadarmo. Děkuji také našim dobrovolným hasičům, kteří několik týdnů pravidelně desinfikovali a desinfikují společné prostory všech tří domů s pečovatelskou službou a pomáhají nám tak zajistit ochranu těch nejzranitelnějších, seniorů.

3. První opatření přišla rychle. Tuto reakci vlády považuji za oprávněnou a správnou. Až na chybějící ochranné pomůcky. Den poté, kdy vláda vyhlásila povinnost nosit roušky, mně byla mailem zaslána reakce vedoucí pracovnice Státního zdravotního ústavu, který je příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR (poradním orgánem MZČR). Ta na dotaz majitele obchodu s potravinami z naší městské části, kde může získat pro své zaměstnance roušky, odpověděla, že na místně příslušném úřadě. Kde mohl úřad vzít roušky, když je nemělo ani ministerstvo zdravotnictví, to už nesdělila. Všem, včetně této paní doktorky, chyběly informace. Téměř denně přichází sdělení o nových opatřeních a je mnohdy obtížné se v nich zorientovat, připravit se v krátkém čase na jejich realizaci, dodržování. V době, kdy píšu tyto věty, jako zřizovatelé školek a škol nevíme, co vše je třeba zajistit v souvislosti s otevřením mateřských škol a 1. stupně základních škol. A také očekávám problém s tím, že se otevřou veřejné školy pouze pro 1. stupeň a nikoliv pro 2. stupeň ZŠ a žáky SŠ. Některým rodičům to organizaci dne neusnadní. Vím, že se jedná o situaci, která je mimořádná. Jako starostka bych ale potřebovala, aby rozhodnutí byla podložena konkrétnějšími informacemi. Aby byla doplněna metodikou, stanovenou odborníky – hygieniky, epidemiology, atd. Závěrem musím konstatovat, že jsem využila nabídky pomoci početné skupiny dobrovolníků, kteří se objevili takřka přes noc. Jejich postoj byl obdivuhodný a pro mě osobně hodně povzbudivý. Proto nerozumím tomu, proč vláda stále není schopna využít nabídky českých výrobců na výrobu ochranných pomůcek, nakupuje velké objemy od čínských výrobců nebo vyjednává o jejich výrobě s americkou firmou Honeywell. Pokud chceme být skutečně soběstační v jakémkoliv směru, nemůžeme o tom pouze mluvit, ale musíme jednat a něco pro to dělat. Měli bychom tak velkou šanci vyhnout se příště blamáži jako nyní v případě počátečního nedostatku základních ochranných pomůcek.

Odpovídala v pátek 1. května.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše městská část v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Zdeněk Drahoš, Brno-Útěchov

Zdeněk Drahoš, ÚtěchovZdroj: Archiv

1. Jsem velice rád, že problém je spíše psychologický. Ta odloučenost a uzavřenost někomu vadí a někoho trápí… V naší obci jsme větší problém nezaznamenali - místní jsou hrdí a stateční!

2. Nejaktivnější v pomoci byli tradičně útěchovští hasiči. Těm patří dík! A velice rád děkuji i našemu úřednímu minitýmu - panu tajemníkovi a paní účetní. Byli a jsou profesionální, lidští a odpovědní…

3. Nestydím se uznat, že jsem velice spokojený, a to i přes některá zaváhání, nebo protiřečení, jak na to poukazuje ve velkém opozice. Naše výsledky jsou skutečně skvělé, a to v porovnání i s vyspělými tzv. západními zeměmi, např. Belgie, Nizozemí i Švýcarsko a další. Osobně bych byl ještě přísnější, aspoň o pár dnů. Hobbymarkety bych ještě přes Velikonoce neotevíral - rajčata mají čas, a naopak bych zákaz vycestování dal o týden dřív. Většina z prvních stovek nakažených se vrátila ze zkoušené Itálie. Ale: to by zase vyvolalo ostré protireakce. Prostě: jsem spokojený! Držme se!

Odpovídal ve čtvrtek 30. dubna

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Milan Buček, Ivančice

Milan Buček, IvančiceZdroj: Archiv

1. Město má v současné době rozestavěny dvě velké stavby, do kterých investuje většinu svých financí. Zprávy o předpokládaném snížení příjmu městského rozpočtu daným rozpočtovým určením daní jsou pro město velmi nepříznivé. Zastavujeme investice, které snesou odkladu a neohrozí chod města. Zda toto opatření bude dostatečné, ukáže další vývoj, v opačném případě budeme činit další kroky k zajištění financí. Očekávání snížení daňového výnosu. Děláme si sami rezervy, aby byl rozpočet stále vyrovnaný. Nesmíme hospodařit se schodkem.

2. Všem zdravotníkům-lékařům, sestrám , ostatnímu zdravotnickému personálu a všem lidem, kteří aktivně pomáhali, šili roušky a zajišťovali to, co stát nestihl.

3. Z hlediska řízení státem je situace nepřehledná, velké množství nařízení je vydáváno impulsivně což právě neusnadňuje další činnost krajů a obcí s rozšířenou působností. Nedostatečné zajištění ochranných prostředků pro praktické lékaře pečovatelskou službu a jiné potřebné služby, jejich distribuce s dvoutýdenním zpožděním vystavila kraje a města ORP velkému tlaku. Hlavně logistika distribuce OOP (osobní ochranné prostředky, pozn. red.) byla žalostná. Krizové štáby pouze suše konstatují nedostatek OOP a snaží se je zajistit vlastní silou za přemrštěné ceny.

Oprávněnost kroků vlády je dána soudním výrokem, stát má zpracované krizové scénáře pro případy pandemie, nevím, proč se postupovalo jiným způsobem. Stačilo přenechat činnost krizovému štábu.

Jako vždy, nedostatky se projeví až během nastalé situace, určitě je vhodné analyzovat postupy a zvážit zásoby státních hmotných rezerv pro podobné případy. Krizové řízení cvičí různé situace, blackout, sucho, povodně, k zamyšlení je, zda se nezačít připravovat i na zvládnutí pandemie.   Hodnotím spíše snahu řešit těžkou situaci. Všichni máme málo informací.

Odpovídal ve středu 29. dubna

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Josef Šiška, Modřice

Josef Šiška, ModřiceZdroj: Archiv

1. Město Modřice momentálně již žádné zásadní problémy neřeší. Podařilo se nám, více méně vlastními prostředky a na základě nabídek přes e-maily, zajistit dostatek ochranných pomůcek a dezinfekce.

Občané města situaci s omezeními zvládali vcelku dobře a městská policie nemusela významně zasahovat.

Nejsložitější bylo lidem vysvětlovat, že provoz městského úřadu je rovněž omezen a že musí vše řešit bezkontaktní nebo elektronickou cestou.

2. Na prvním místě bych zde vyzdvihl zejména náš Sbor dobrovolných hasičů Modřice pod vedením pana Romana Chalupy a navazující Jednotku sboru dobrovolných hasičů Modřice pod vedením pana Milana Putny.

Ti byli první, kteří se pustili do šití ochranných roušek a současně v počátku nouzového stavu velmi aktivně vypomáhali s rozvozem materiálu a se službami pro modřické seniory. Není možné zde vyjmenovat všechny, ale do vzájemné pomoci, šití roušek, pomoci s nákupy atd. se zapojilo v Modřicích spousta lze říci bezejmenných dobrovolníků.

Druhou složkou, kterou je nutné zmínit, je naše Městská policie Modřice. Všichni členi se ve svých službách podíleli na zásobování ohrožené části obyvatelstva potravinami (nákupy a rozvozem konkrétním žadatelům) a také vyzvednutím a dodávkou léků.

Jako poslední, ale při tom nejdůležitější osobu, bych zmínil paní místostarostku Ing. Hanu Chybíkovou, která veškerou činnost města v zajištění služeb pro obyvatelstvo vykonávanou zmíněnými složkami koordinovala a současně zajišťovala zásobování veškerými dostupnými ochrannými a dezinfekčními prostředky.

3. Na tomto místě bych nechtěl hodnotit kroky vlády a polemizovat nad tím, co bylo správné a oprávněné nebo co bych udělal jinak. Jen si myslím, že jednotlivé kroky měly být zvažovány pečlivěji s nějakou jasnou vizí co je třeba zajistit a organizovat.

Tato mírně chaotická rozhodnutí, kdy jedno nařízení vlády následovalo další, která se ještě mezi sebou navzájem rušila, se plně odrazila do činnosti kraje.

Ten po nás požadoval nesmyslné věci prostřednictvím našeho ORP. Není tím míněno, že by nebyly potřebné, ale dotazy na zdravotní zařízení ve městě dávkované postupně v rozmezí 3-5 dnů jsou snad již moc.

Vždyť, když jsme na tato zařízení rozváželi první ochranné pomůcky dodávané prostřednictvím ORP, tak některá zařízení v seznamech ani nefigurovala. My jsme provedli celkovou aktualizaci všech místních zdravotních zařízení a tu jsme předali na ORP. Následně po nás bylo požadováno, kolik je v jednotlivých zařízení zaměstnanců a kolik by potřebovali ochranných pomůcek, aby za dalších 5 dní chtěli informace o tom, zda jsou zařízení otevřená a v jakém pracují režimu.

Toto mohlo být přece vyřešeno vše při jednom kontaktu se zařízením, pokud by někdo trochu rozumně přemýšlel.

A vůbec nechápu postup v rozvolňování opatření, kdy jsou povolována otevírání velkých obchodů, ale malé provozovny zůstávají uzavřeny. Vždyť u těch malých je přece jednoznačně jednodušší zajistit ochranu návštěvníků než v nějakém obrovském hobby-marketu. Opak pak platí pro sportoviště, kdy jsou otevřeny provozy posiloven a fitness center, sice bez sociálních zázemí, ale vnitřní hala rozměru např. 25x45 zůstává pro sport uzavřena.

Odpovídal v úterý 28. dubna

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Miroslav Novák, Pohořelice

Miroslav Novák, starosta Pohořelic.Zdroj: archiv

1. V současné době, kdy nápor na zajištění roušek a desinfekcí pomalu odeznívá, se již více zaměřujeme na rozvoj města jako takový, přípravu investičních akcí a oprav. S ohledem na předpokládaný propad v daňových příjmech, které putují ze státního rozpočtu do rozpočtu města v letošním roce, a nedaňových příjmů v částce cca 20 mil. Kč, přehodnocujeme, co je a co není prioritou. Dá se předpokládat, že výpadek daňových příjmů bude pokračovat i v příštích několika letech, proto i naše uvažování překračuje rok 2020. Máme před sebou velké investiční projekty a musíme si zajistit jejich financování. Zvažujeme přijetí úvěru v řádu desítek miliónů korun, kterým přefinancujeme některé již realizované akce, abychom si tak vytvořili rozpočtovou rezervu a současně mohli pokračovat v realizaci započatých projektů.

2. Výčet osob, kterým patří velký dík za pomoc v této době, je opravdu dlouhý. S kolegy místostarosty jsme mnohým našim občanům ať už jmenovitě, nebo označením příslušné profese, poděkovali v květnovém vydání Pohořelického zpravodaje. V prvních dnech jsme ocenili spolupráci s místními krejčovstvími a Odborným učilištěm Cvrčovice při zajišťování roušek, které jsme tak mohli dále distribuovat mezi občany. V tuto chvíli jsem velmi rád, že se ve městě život nezastavil, obchody jsou otevřené, funguje městský úřad, zdravotní středisko, místní pošta, banky apod., těm všem a mnohým dalším patří velké díky.

3. Na naší vládě oceňuji, že hned v počátku pochopila, že je nutné počet nakažených udržet v počtu, který zvládne naše zdravotnictví ošetřit, resp. nedopustit, aby umírali lidé, na které se z kapacitních důvodů intenzivní zdravotní péče nedostane. Každý nemocný člověk by měl v tuto chvíli dostat šanci na uzdravení a péči, kterou jsme schopni mu, za jinak běžných okolností, poskytnout. Na příkladu jiných zemí Německa, Španělska, Itálie, USA či Anglie, kde nemoci nechali „volný“ průběh, jsme viděli zbytečná úmrtí; jsou to lidé z rodin a budou jim velmi chybět.

Spolupráci s Jihomoravským krajem hodnotím jako velmi dobrou, a to nejenom v této těžké době. Jsme stále v kontaktu s kolegy z krizového řízení, ekonomického odboru i panem hejtmanem.

Nemůžeme se schovávat za naši vládu nebo krajskou samosprávu, pomoci může každý z nás.

Odpovídal v pondělí 4. května

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Vít Aldorf, Oslavany

Vít Aldorf, OslavanyZdroj: Archiv

1. V Oslavanech se v zásadě s žádnými většími problémy jako přímo město nepotýkáme. Měli jsme trošku náskok při zajišťování ochranných pomůcek, vzhledem k tomu, že jsme měli „ trošku v nose“ a ještě před nedostatkem ochranných pomůcek jsme se sami zásobili jak desinfekcí, tak rukavicemi a především respirátory FFP3. Bylo to velmi zásadní, neboť nám to ve městě pomohlo s bezproblémovým udržením zdravotní péče v 11 ordinacích praktických, stomatologických a odborných lékařů. Možná je to díky tomu, že se nacházíme ve 20 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany a jsme dlouhodobě více zvyklí předvídat „mezi řádky“ případné problémy.  

Samozřejmě velký problém vnímáme  v omezeném sociálním kontaktu mezi lidmi a bezesporu také vnímáme problematickou situaci  podnikatelů, především potom mnoha majitelů restauračních zařízení ve městě. Okamžitě po vyhlášení nouzového stavu jsme přistoupili již 16.3 ke zmrazení nájmů u komečních prostor v majetku města, abychom alespoň touto formou osobám podnikajícím v majetku města ulevili.  

Jednoduše tak jak drtivá většina obcí jsme se museli chytnout hesla : Sám na sebe spoléhej.  

2. Výjimeční jsou naprosto všichni, všichni ti kteří zcela spontánně začali šít roušky, jejichž nošení bylo nařízeno.  A šili nejen pro sebe, ale dokázali jsme z jejich pomocí a určitou logistikou dosáhnout městského samozásobení .  Vládu naprosto nezajímalo, že v té době již byly jakékoli ústenky či respirátory nesehnatelné. Ale je vidět, že náš národ je zvyklý dlouhodobě spoléhat sám na sebe a dokáže improvizovat a situaci zvládat. Je to až úsměvné, jak z této vládní neobratnosti, dokázali vrcholoví politici udělat ještě dokonce přednost. Velký dík patří také restauračním zařízením, že i přes obrovské problémy vytrvali a dokázali ve městě všichni bezezbytku zajišťovat vaření a rozvozy obědů, především pro seniory.

Možná největší dík pak patří občanům, kteří poctivě dodržovali a dodržují nařízení, byť si o nich mnozí myslí svoje. Zdravotníkům, že vytrvali na pozicích a jednoduše řešeno, od toho neutekli.  Prostě všem a vy všichni víte o koho se jedná, je to všude stejné…

3. Za velmi zásadní nedostatek při rozhodování vlády považuji osobně situaci, kdy namísto okamžitého vzniku Ústřední  krizové komise se  dělo cosi , dejme tomu nepřirozeného.  Věřím, že pokud by hned od počátku fungovalo řádné krizové řízení, tak jsme předešli mnoha zmatkům, především v komunikaci.  Informační toky byly zpočátku velmi chaotické, v zásadě byl, vyjma distribuce  zcela mizivého množství ochranných pomůcek, zcela vypuštěn krajský článek a obce si v zásadě informace musely zajišťovat sami. Tento stav se již při žádné krizové situaci nesmí opakovat.  Jinak opatření  vlády ať již byla tedy provedena jakkoli,  považuji za účelná, bez toho že chci hodnotit jejich legislativní formu. Kroky kraje v zásadě hodnotit nelze, protože de facto ve vztahu k obcím žádné zásadní nejsou.

Ve srovnání s nedávnou epidemií ptačí chřipky, kdy jsme byli jedním z epicenter, fungovalo krizové řízení tak jak mělo a vše se zvládalo téměř s chirurgickou přesností. Možná je to rozsahem těžko srovnatelné, neboť tehdy šly utratit chovy…,  ale jako srovnání pro systémovost to špatné není. Prostě bitvy musejí řídit generálové a odborní poradci a ne v těchto situacích nezběhlé osoby.   

Jen pro zajímavost za celou dobu dodávek od vlády jsme do téměř 5.000 města s 11 lékařskými zařízeními obdrželi do dnešního dne 0.5 l  ( ano čtete správně půl litru ) desinfekce, nemluvě  o první dodávce ochranných pomůcek, kdy jsme obdrželi celou jednu krabičku s 50ks ústenek! Prostě nebýt připraveni a nenakupovat sami, jak respirátory, tak desinfekci, tak nevím no.  Vládní systém zásobování prostě v obcích pravda moc neklapl.

U vlády bych se ještě rád zastavil nad jedním tématem. Možná to spousta lidí vlastně ani nevnímá, ale od počátku až vlastně do dnešních dnů se neustále neřeší vývoj ekonomické situace obcí. Vyjma snad jednoho prohlášení očekávané predikce propadu příjmů  v oblasti sdílených daní a faktu, že ministryně financí spoléhá na situaci, kdy obce obecně hospodaří s přebytkem a dokážou si dané výpadky „vysanovat“ z hospodářských výsledků minulých let. Což je sice na jednu stranu pravda, na druhou stranu většina obcí má tyto přebytky již zapojeny  v rozpočtech, nebo spořila na významné investice v obcích např. na kanalizaci. Celá situace bude mít na budoucí rozvoj města a obcí velmi negativní vliv. Do této doby žádná reálná predikce vůči rozpočtům samospráv neexistuje.  Z daného důvodu se obce v tomto okamžiku nacházejí v poměrně zvláštním stadiu vakua v očekávání, jak vlastně dál.

Všem přejeme do dnů dalších pevné zdraví, optimismus a štěstí.

Odpovídal v pondělí 27. dubna

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěla v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Marie Kozáková, Újezd u Brna

Marie Kozáková, Újezd u BrnaZdroj: Archiv

1. Problémů bylo a je spousta, řada věcí je zcela nových, nikdy jsme je ani my, ani vláda nemuseli řešit. Myslím si však, že jsme se se současnou mimořádnou situací poprali více než dobře. Je to zejména díky ochotě pomoci a osobnímu nasazení všech občanů. Musím poděkovat obyvatelům našeho města, protože všichni, až na výjimky, dodržují mimořádná opatření. Z mého pohledu tato doba přinesla i mnohá pozitiva v podobě času tráveného více v kruhu vlastní rodiny, péče o staré rodiče a uvědomění si skutečnosti, že můžeme ze dne na den přijít o věci nám příjemné – společenství našich přátel, volnočasové aktivity, život beze strachu o vlastní zdraví a zdraví našich nejbližších. Samozřejmě velkým problémem je osamocenost seniorů, kteří se v této době nemohou vidět s vlastní rodinou, se svými blízkými. Toto setkání jim nemůže nikdo jiný nahradit.

2. Největší poděkování bezpochyby náleží paní místostarostce Mgr. Bc. Petře Kocúrové, která se velmi aktivně ujala organizace sousedské výpomoci při zavedení nouzového stavu a mimořádných opatření s nouzovým stavem souvisejících. V této těžké době jsme zažili neuvěřitelné chvíle naplněné ochotou pomáhat lidem kolem nás. Toto je významná přidaná hodnota krizových okamžiků v našem životě. Bylo krásné sledovat, jak se lidé a firmy hlásí k bezúplatné pomoci, přičemž ve většině případů byli tito lidé ochotni nejen věnovat druhým svůj um, čas i finanční prostředky. Všem újezdským občanům a firmám zapojeným do sousedské výpomoci patří velký dík.

3. Nepřísluší mi hodnotit kroky vlády a kraje, protože tato nikým neočekávaná a pro všechny zcela nová životní situace přinesla potřebu rozhodovat se rychle. Rychlé rozhodování však znamená mnohdy rozhodnutí ne příliš dobrá a z pohledu retrospektivy mohou být hodnocena záporně. Osobně bych přivítala jasněji daná pravidla, logičtější a promyšlenější postupy při uvolňování mimořádných opatření a zejména důslednější zklidňování lidí, kteří jsou tímto stavem vyděšeni a velmi zneklidněni.

Odpovídala ve středu 29. dubna


1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Aleš Krč, Pozořice

Aleš Krč, PozořiceZdroj: Archiv

1. Chceme aby se Pozořice vrátily k normálnímu životu, nastavujeme pravidla tak, aby mohla fungovat mateřská škola, jesle, později i základní škola a zároveň chceme ochránit neohroženější skupinu, naše seniory. Bohužel od vlády a ministerstev jsme nedostali informace jak postupovat. Přijde mi to škoda, že každý musíme postupovat pokus, omyl a objevovat „Ameriku“.  Nechávat celoplošná opatření na obcích mi přijde alibistické a nezodpovědné. My to zvládneme, ale zbytečně plýtváme čas, který bychom mohli využít na další důležité věci.

2. Velký dík patří pozořickým manželům Riedrovým a Holoubkovým kteří dovezli po vlastní ose z Číny a Honkongu 7.500 roušek a respirátorů, které jsme rozdali pozořickým seniorům, zdravotníkům a pracovníkům ve službách. Byl to dar z nebes. Také manželé Klofandovi darovali 40 litrů desinfekce, která je v bezdotykových dávkovačích před obchody, zdravotním střediskem, na autobusových zastávkách,… A potom obrovský dík patří našim 60 obětavým ženám - „vostrým pozořickým kočičkám“, které dokázaly v rekordně krátkém čase ušít 7000 roušek pro všechny pozoráky, nemocnice v Brně, Vyškově a domovy důchodců v širokém okolí. Jsou to hrdinové s velkým srdcem na dlani, před kterými smekám!

3. Netroufám si hodnotit, jestli mohla něco udělat lépe, nikdo nemá zkušenosti jak bojovat s pandemií. Kritizuje se velmi snadno. Až v následujících měsících uvidíme, jestli se mělo něco udělat jinak. Z pohledu starosty bych si přál, aby informace z vlády přicházely dřív, než dva dny po té, co se objeví v televizi. Okřídlené spojení „Bez spojení není velení“ platí v každé době, dostatek informací a metodických návodů pomůže efektivně ochránit občany před nákazou a nezbrzdí fungující ekonomiku. Přeji všem, ať dopady pandemie do našich životů jsou minimální.

Odpovídal v pátek 1. května.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Jiří Crha, Blansko

Jiří Crha, starosta Blanska.Zdroj: archiv starosty

1. V posledních týdnech řešíme hlavně to, jak nařízení vlády uvádět do praxe. Od počátku je stejný model, vláda vyhlásí mimořádné opatření, obce nejsou informované předem, vše se dozvídáme z médií, chybí detailnější informace. Patrné je to na nyní na příkladu otevírání základních a mateřských škol – ministerstvo vyhlásilo termín možného otevření škol za podmínky dodržení hygienických opatření, ta ale zatím nestanovilo. Provoz se má obnovit 25. května, podmínky znovu zprovoznění ale zatím neznáme, nevíme, co budeme muset jako zřizovatelé zajistit, metodický pokyn zatím ministerstvo neposlalo. Nejistota také trvá ohledně financování, čekáme, jaký dopad budou mít mimořádných opatření na rozpočet města. Mám ale radost, že se nám zatím daří zvládat vše podstatné.

2. Těžko vyzdvihnout někoho konkrétního, v našem městě se od počátku zvedla velká vlna solidarity, nejrůznější pomoc nabídly desítky firem a stovky jednotlivců, společně jsme se snažili zajistit zejména péči o nejrizikovější skupiny a ochranné pomůcky pro seniory, sociální službu a zdravotníky, včetně těch v Nemocnici Blansko, která patří městu. Řada potřeb se podařila pokrýt díky projektu města, skautů a blanenské farnosti ‚Pomáháme Blansku‘, který zkoordinoval akutní požadavky a potřeby a pomohl pokrýt pomoc s nákupy a donáškami pro seniory, hlídáním dětí i dodávkou zdravotnických potřeb. Odstartoval ale i projekt Město šije, v němž z materiálu nakoupeného městem dobrovolníci ušili na 19 tisíc roušek. Poděkování patří všem, kteří se na jakékoliv pomoci podíleli, těm, kteří zajistili fungování města i lidem, kteří se podvolili omezením a zachovávají si chladnou hlavu.

3. I když máme velké výhrady k tomu, jakým způsobem byly v počátcích zajištěny, respektive nezajištěny ochranné pomůcky pro zdravotníky a sociální službu, nechci postup vlády v začátcích pandemie jen kritizovat. Šlo o novou situaci, s níž nikdo neměl zkušenosti. A bylo třeba jednat rychle. Proto bych odpustil, že na začátku chyběla koordinace a informování obcí příliš nefungovalo. Moc ale nechápu, proč tento stav přetrvává už druhý měsíc a vláda stále činí překotná rozhodnutí, stanovuje účinnost svých nařízení obratem, většinou aniž s nimi obce seznámí s dostatečným předstihem. Termíny se neustále mění a mnohdy se rozcházejí i tvrzení jednotlivých členů vlády. Je pak nadmíru složité se v tom, co platí, vyznat, opatření uvádět do praxe a srozumitelně s nimi seznamovat občany. Je také otázkou, zda nastavené restrikce, zejména ty, které omezují drobné živnostníky, byly v takovém rozsahu nutné. Věřím ale, že v zásadě všichni se snaží dělat maximum a myslím, že jsme zoceleni, pokud se podobná situace bude opakovat.

Odpovídal ve středu 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Jaroslav Dohnálek, Boskovice

Jaroslav Dohnálek, starosta Boskovic.Zdroj: archiv starosty

1. Domnívám se, že aktuálně se ještě nepotýkáme s problémy, ale očekávám, že se v blízké i vzdálenější budoucnosti budeme potýkat s následky vzniklé situace. Velkým problémem je informovanost. Informace se mění každým dnem, podnikatelé i občané jsou z toho zmatení a neorientují se v tom, co se může a nemůže. Jako příklad uvedu drobnost – rozhodnout v noci o tom, že se od rána opět vybírá poplatek za parkovné, není podle mě systémové. Nejdříve se vydal „jízdní řád uvolňování opatření“, pak se vydala změna jízdního řádu, další a další a dnes už je několik změn jízdního řádu. To vše má dopad třeba i na to, jak se mají chovat městem zřízené organizace. Podle dostupných informací, které se často mění ze dne na den, není možné predikovat jasnější a dlouhodobější vývoj situace například v mateřské a základní škole, které zřizujeme, v kulturních zařízeních, ve sportovních zařízeních apod. Na to bychom potřebovali jasný jízdní řád v dlouhodobějším horizontu. Dodnes také nikdo jasně neřekl, jestli pomoc vlády, potažmo krajů, byla bezplatná nebo za to bude dodatečně někdo chtít nějaké finanční náhrady. I to by potom byl problém pro městský rozpočet. Samozřejmě městu vznikly neplánované náklady na zajištění potřebných ochranných prostředků v době nouzového stavu mimo vládní pomoc, například pro městskou policii, kterou státní orgány neřešily.

2. Za této situace nechci vyzdvihovat jedince nebo jednu firmu. My jsme již v dubnovém i květnovém Boskovickém zpravodaji poděkovali konkrétním osobám, spolkům a firmám za pomoc, děkujeme i na sociální síti a webu. Obecně je potřeba poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému zvládnutí této nové krizové situace, a to jak z externích subjektů, tak i pracovníkům městského úřadu a organizací zřizovaných městem. Děkuji občanům za šití roušek, děkuji firmám za roušky, dezinfekci, ochranné štíty. Děkuji dobrovolným hasičům a městský strážníkům, že hned v prvních dnech obešli téměř 1 500 seniorů, uklidnili je, zeptali se, zda něco nepotřebují, předali jim roušky a informovali je o městem zřízené lince, kam mohou volat své dotazy a požadavky na pomoc. Velice si vážím solidarity, která vznikla za této těžké situace.

3. Já samozřejmě nemohu posuzovat postup vlády a kraje z celorepublikového hlediska, protože nemám potřebné informace. Jestli byly správné, nechávám na odbornících, já jim věřím, že byly nutné. Jestli bych udělal něco jinak? Na to nejde odpovědět bez informací, které měla k dispozici vláda. Já bych třeba neotevíral jako první hobby markety, ale vláda asi měla informace, které je k tomuto otevření vedly. Pro všechny to byla nová zkušenost, se kterou se dosud nikdo nesetkal a je příliš brzy hodnotit, co bylo správné a co špatné. To můžeme udělat až s určitým časovým odstupem po pominutí všech omezujících nařízení. Hlavně bez emocí a s chladnou hlavou. Já osobně bych třeba více preferoval naše české firmy v dodávkách ochranných pomůcek. Opět zde musím zmínit problém s přenosem a kvalitou informací. Jako obec s rozšířenou působností jsme byli krajem pověřeni distribucí ochranných prostředků zdravotnickým zařízením. Byly ohlášeny dva termíny, kdy ochranné prostředky budou dodány, nepřišly ani jednou. První zásilka přišla asi 10 dnů po vyhlášení nouzového stavu, kdy zdravotníci měli předepsané používat něco, co neměli. Dalším problémem bylo to, že zdravotníci od kraje dostali jiné seznamy, než my k distribuci. Takže někteří se po nás dožadovali ochranných prostředků, ale my jsme je pro ně neměli. Administrativním problémem bylo to, že většina zásilek dorazila o víkendu, ale telefonická spojení na zdravotníky byla pouze na pevné linky v ordinacích, které jsou o víkendu zavřené. Znamenalo to na webech dohledávat mobilní spojení nebo využívat osobní známosti s lékaři. To jsou drobnosti, které by se mohli do příští krizové situace vyřešit. Velice nás také zatěžovala naprosto zbytečná administrativa a byrokracie ze strany krajského úřadu. Náš pracovník musel denně zpracovávat různé tabulky a hlášení, k jejichž vyplnění neměl informace a ani je nemohl získat. Ubíralo mu to čas, ve kterém by mohl dělat mnohem užitečnější věci.

Odpovídal v úterý 28. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Svatopluk Pěček, Břeclav

Svatopluk PečekZdroj: archiv 

1. Vzhledem k nastalé situaci jsme samozřejmě museli vynaložit značné finanční prostředky na její zvládnutí. To souvisí například s nákupem roušek nebo dezinfekce a dalších prostředků pro Břeclavany, zejména pro seniory, ale také pro terénní pracovníky v sociálních službách, městskou policii, Technické služby a další potřebné. Kromě toho jsme navíc zavedli několik důležitých ekonomických opatření, které mají za cíl pomoci Břeclavanům lépe zvládnout následky koronavirové krize. Jsem přesvědčen, že se břeclavské radnici daří tuto nepříjemnou situaci zvládat. V současnosti proto, stejně jako jiné úřady, hledáme, jak pokrýt výpadek několika milionů, kterými jsme řešili a stále řešíme dopady této závažné situace. Nenazval bych to přímo problémem, ale zkrátka věcí, se kterou je potřeba se co nejdříve vypořádat.    

2. Přehled všech, kterým bych nyní ze své pozice chtěl poděkovat, je skutečně veliký. Nerad bych na někoho zapomněl. Děkuji proto všem obětavým Břeclavanům, kteří se jakkoliv zapojili v této nelehké době, aby pomohli ostatním. Děkuji těm, kteří obětovali svůj čas šití roušek, a mnohdy i peníze na materiál. Mé díky patří také všem dobrovolníkům, kteří se starali o nákupy potravin nebo léků pro potřebné. Děkuji rovněž složkám integrovaného záchranného systému, prodavačům, lékařům, sestrám, zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách. Mé poděkování je určeno také statečným seniorům, kteří teď musí snášet samotu, ale i těm, kteří jim tuto samotu pomáhají usnadnit. Děkuji rodičům, kteří své ratolesti musí už měsíce vzdělávat a vyplnit jim den programem od rána do večera. A děkuji také ještě jednou opravdu všem, kteří se v této situaci zachovali solidárně k druhým a nezištně jim pomohli, když právě potřebovali!

3. To je velmi složitá otázka. Zvláště její poslední část. Zde asi nejvíc ze všeho platí, že po bitvě je každý generál. Myslím, že vláda zareagovala na vzniklou situaci velice dobře. To nakonec potvrzují i statistiky ohledně současného vývoje nemoci, ale zejména také smrtnosti. Hodnotit či kritizovat zpětně drobné přešlapy je jednoduché.  Do toho se pouštět nebudu. Díky tomu, že máme velice zdravou ekonomiku, jsme mohli v krizi učinit záchranná opatření, která následně pomohou právě ekonomiku opětovně rychle nastartovat a český stát nezruinují. Ovšem opozici, jak se zdá, se vláda zavděčí jen málokdy. Předpokládám ale, že podobně to mají i v ostatních zemích. Já s povděkem kvituji to, že se díky včasným omezujícím opatřením zajisté podařilo zachránit tisíce lidských životů. To nakonec dokládají mnohé země, které podobná opatření včas nezavedly. Teď je však potřeba co nejrychleji nastartovat ekonomiku země, s tím asi souhlasí každý. Jak jsem uvedl, drobné přešlapy vládě nezazlívám. Je to situace, se kterou se nikdo nikdy nesetkal, vyvíjí  a mění se prakticky denně, a s tím se vyvíjí a mění i vládní opatření. Současná vláda je pod tlakem, který si jen málokdo dokáže představit. Myslím, že nyní už to více než o nařízeních vlády bude zkrátka o osobní odpovědnosti každého z nás. Věřím, že pokud budeme zodpovědní k sobě a také ohleduplní k ostatním, podaří se nám tuto „bitvu“ dobojovat do vítězného konce a ze současné situace vyjdeme jako stát ekonomicky silný, ale věřím, že také lidsky soudržnější. Dodržujme nastavená pravidla, která, jak se zdá, v této situaci pomáhají. Nosme v obchodech a vůbec v prostorách s větším pohybem osob ochranu úst a nosu, pečlivě dodržujme hygienu rukou a buďme ohleduplní k rizikovým skupinám. Společně to zvládneme.

Odpovídal 28. dubna 2020

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

František Lukl, Kyjov

František LuklZdroj: archiv

1. Kyjov zatím podle oficiálních čísel hygieniků neeviduje jediného pacienta nakaženého nemocí COVID-19. Nepotýkáme se ani s nedostatkem ochranných pomůcek. Díky domácím švadlenkám a šičům jsme dokázali velmi rychle zásobit seniory i pracovníky v tzv. první linii. Momentálně roušky každé pondělí nabízíme plošně našim občanům. Největší problém související s koronavirovou pandemií tak nezažíváme nyní, ale teprve nás čeká. S ohledem na ekonomické vyhlídky město musí počítat s výrazně nižšími daňovými příjmy, a to až ve výší 20%. Proto už teď hledáme úspory, abychom mnohamilionový výpadek v rozpočtu dokázali ustát. Obávám se, že se to dotkne i některých investic, které budeme nuceni odsunout na příští roky.

2. Slova díků si zaslouží všichni, kteří přiložili ruku k dílu a nezištně se zapojili do pomoci potřebným. Desítky lidí šily roušky, další se jim jejich mimořádně důležitou práci za šicím strojem snažili zpestřit – vinaři dobrým vínem, domácí cukrářky zase třeba nějakou dobrotou. Nesmím zapomenout ani na dobrovolníky, kteří zajišťovali nákupy potravin či výdej léků našim seniorům nebo zdravotně postiženým. Nezaznamenal jsem jediné odmítnutí. Na každé zavolání tito lidé vždy nákup zajistili.

Kdybych měl alespoň v jednom případě poděkovat konkrétně, velký dík by putoval za jedním z kyjovských podnikatelů. Bohužel je natolik skromný, že si nepřál, abychom jeho jméno zveřejnili. Tento štědrý dárce nám na radnici přinesl pomyslný šek ve výši sto tisíc korun. Za tyto peníze jsme pořídili dezinfekci, kterou rozdělujeme do kyjovských domácností

3. Po bitvě je každý generál. Vláda i kraj musely dělat rozhodnutí, která rozhodně nebyla populární. Zdraví lidí je na prvním místě. Finanční zdraví obchodníků, firem a podniků při zavřených provozovnách nepochybně krvácí. Z pozice předsedy Svazu měst a obcí  s vládou vyjednáváme, aby ekonomický dopad na obce byl co nejmenší. Od ministryně financí jsem dostal příslib, že vláda nebude zasahovat do rozpočtového určení daní ani do stávajících operačních programů. Naopak nasměruje další dotační tituly do rozvoje území a pomůže legislativními i finančními nástroji ke zrychlení a usnadnění čerpání zdrojů či převodu státních pozemků. Domnívám se, že investice obcí a měst budou pro restart české ekonomiky velmi důležité.

Odpovídal v pondělí 27. dubna 2020.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Karel Jurka, Vyškov

 Karel JurkaZdroj: archiv

1. Jako každé město jsme přistupovali k problémům tak, jak přicházely. Operativně jsme řešili shánění látek na roušky, jejich samotné šití, distribuci, podporu tisku ochranných štítů, pomoc nemocnici, neziskovým organizacím. Ale ten největší problém, který mě trápí a bude tížit v následujícím období, je daňová predikce ministerstva financí. Už pro tento rok se vůči našemu schválenému rozpočtu podle předpokladů s dopady krizové situace propadneme o přibližně 40 milionů korun, což je skutečně velká rána. Spousta investičních akcí je rozběhnutých a logicky nejdou zastavit. Vyškov dlouhodobě šetří a má nemalé finanční rezervy, s krvácejícím srdcem do nich asi budeme muset sáhnout.

2. Ve Vyškově jsou výjimeční lidé, kteří se rozhodli nezištně pomáhat. Je velmi těžké vyjmenovat všechny, protože jich bylo opravdu hodně. Například paní místostarostka Karin Šulcová zorganizovala skupinu více než 50 dobrovolných švadlen z Vyškova a okolí. Dobrovolníků bylo z různých sfér skutečně mnoho. Ale pokud bych měl někoho jmenovat, tak je to podnikatel Michal Dědek, který se svými zaměstnanci šil a rozdával potřebným roušky, podílel se na projektu Rouškomaty pro Vyškov, za kterým stál Petr Čáslava z firmy Foodex, díky patří rovněž firmě Vyrobadresu.cz rodiny Radka Navrátila, všem tiskařům ochranných štítů,&