Prvním předsedou úřadu byl jmenován Stanislav Bělehrádek. Od té doby v čele soutěžního úřadu stanuli postupně Josef Bednář, Martin Pecina a Petr Rafaj. Od listopadu roku 2020 je předsedou Petr Mlsna. Určitou zajímavostí je ten fakt, že až poslední jmenovaný je prvním právníkem, který řídí český antimonopolní úřad. Jeho předchůdci vystudovali vysoké školy technického zaměření - všichni tedy byli inženýři. V současné době dohlíží ÚOHS na dodržování zákona o ochraně hospodářské soutěže, zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o významné tržní síle. Plní rovněž poradenskou roli v případě zákona o veřejné podpoře.

Na autentickou prohlídku Brna v hantecu vyrazili lidé v neděli odpoledne.
Husiti dohókali s vratočučem. Bela to fligna, hulákal průvodce Brnem

Pane předsedo, jste ve funkci přibližně půl roku. Co se vám za tu dobu podařilo udělat, co byste označil za úspěch?

Na úřad jsem nastupoval s cílem obnovit jeho kredibilitu, zvýšit transparentnost jeho činnosti a celkově zlepšit komunikaci jak s adresáty našeho působení, tak s odbornou i laickou veřejností. A domnívám se, že tyto cíle se již podařilo do značné míry naplnit. Mým prvním krokem byla zásadní obměna rozkladových komisí, jejichž složení bylo předmětem kritiky z mnoha stran. Přestože je výběr členů těchto komisí čistě v mé diskreci, rozhodl jsem se postupovat s maximální transparentností. O nominaci kandidátů pro rozkladové komise jsem požádal na tři desítky institucí z akademické sféry, státní správy, nevládní a protikorupční organizace, Českou advokátní komoru a další sdružení a spolky. Navržení kandidáti navíc museli splňovat vysoké kvalifikační a profesní požadavky – vysokoškolské vzdělání v oboru právo a právní věda nebo ekonomického či technického směru, deset let praxe v oboru a minimálně pět let praxe v oblasti relevantní pro činnost příslušné komise. Již jen tento krok výrazně zlepšil vnímání úřadu a podle mého soudu mu vrátil značnou část ztracené autority.

Kde ještě cítíte určité mezery, co by se naopak dalo zlepšit?

Vždy je třeba se zdokonalovat ve všech směrech. Nicméně pokud bych měl hovořit konkrétně, pak je to třeba odliv kvalitních odborníků do soukromého sektoru. Je to samozřejmě problém veřejné správy obecně, ale kvalitní a šikovní lidé, kteří mají velký potenciál, nám pravidelně po několika letech odchází, protože nemůžeme konkurovat platovým podmínkám v soukromé sféře. Týká se to především oblasti veřejných zakázek. Trápí nás také mnohdy nedostatečná informovanost menších soutěžitelů či zadavatelů o problematice hospodářské soutěže a veřejných zakázek. Sice víme, co jim chceme sdělit, ale problémem je dostat toto sdělení k co největší skupině adresátů. Připravujeme proto komunikační kampaň, jejímž hlavním účelem bude zajistit komunikační kanály, které nám umožní předat základní informace vybraným cílovým skupinám. Je to však dlouhodobý projekt, který je zatím v počátcích.

Když do funkce předsedy nastupoval Martin Pecina, zdůraznil, že antimonopolní úřad bude více otevřený. Skutečně pak došlo ke značnému zvýšení komunikace směrem k odborné i laické veřejnosti. S tím ale souvisí i jeho setkání s Andrejem Babišem na benzinovém čerpadle u Prahy, za které pak byl opakovaně kritizován. Je vhodné, aby se předseda ÚOHS scházel s podnikateli mimo sídlo úřadu?

Jsem přesvědčen o tom, že předseda soutěžního úřadu nemůže být odtržen od reality a zavřít se před světem. Naopak musí maximálně komunikovat směrem k veřejnosti, o což se snažím především na různých odborných konferencích a seminářích, na nichž vystupuji buď já, nebo další odborníci z úřadu. Tyto kontakty se nicméně vždy musí odehrávat na oficiálních místech, tedy buď na již zmíněných odborných akcích nebo v prostorách ÚOHS na předem oficiálně domluvených schůzkách.

Gastronomická skupina Lidi z Baru chce nákupem a následovným prodejem vína ze zasažených oblastí podpořit obce poničené tornádem.
Sympatická pomoc: brněnské bary nakupují víno od vinařů zasažených tornádem

V dubnu jste potvrdil uložení pokuty ve výši 550 milionů korun pro ministerstvo obrany za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek při nákupu víceúčelových vrtulníků. V čem konkrétně spočívalo porušení zákona a uložení tak vysoké sankce?

Chtěli jsme po ministerstvu obrany jen to, co po jakémkoliv jiném zadavateli – aby řádně vyřídil podané námitky a neuzavíral smlouvu, dokud nebude rozhodnutí o námitkách doručeno a neuplynou všechny související lhůty. Pokud bychom ministerstvu prominuli, že nesplnilo tento základní zákonný požadavek, tak by to bylo značně nespravedlivé vůči všem ostatním zadavatelům, po kterých tento postup standardně požadujeme. Ministerstvo tvrdí, že společnost Leonardo nemohla námitky ani podat, nicméně my jsme jiného názoru – zákon je nastaven právě tak, aby umožňoval námitky podat i všem potenciálním dodavatelům, kteří případně byli postupem zadavatele o možnost účasti v zadávacím řízení ochuzeni.

Který z případů řešených úřadem v uplynulém půlroce považujete za nejsložitější?

Z mediálního hlediska byl asi pro veřejnost nejzajímavější případ vysoké pokuty uložené ministerstvu obrany, nicméně z odborného hlediska jsou pro mě mnohem zajímavější případy týkající se zneužití dominantního postavení, kde se v některých případech střetávají požadavky ex ante regulace stanovené sektorovým regulátorem a možného zneužití dominantního postavení buď v důsledku jednání soutěžitele v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže, nebo v důsledku chybně stanovených pravidel sektorovým regulátorem. To jsou i do budoucna poměrně teoreticky náročné případy.

Once Upon a Time in the West, známá melodie z tohoto westernu, vytvářela podkres pro ohňostroj odpalovaný z brněnského Špilberku.
Brno ozářil ohňostroj na téma spaghetti westernů. Podívejte se

Máte zajímavého koníčka, před nástupem na ÚOHS jste působil jako ligový fotbalový rozhodčí. Jak jste se k této aktivitě vlastně dostal?

Já pocházím z fotbalové rodiny, takže fotbal jsem vnímal jako přirozený sport pro každého kluka. Vzhledem k tomu, že jsem ve hře zcela průměrný, rozhodl jsem se vydat na kariéru fotbalového rozhodčího. A nakonec mi to šlo lépe než samotná hra a dostal jsem se až do ligy. Nicméně platí, že člověk by neměl sedět na dvou židlích, a když se slibně začala rozjíždět moje profesní kariéra, rozhodl jsem se dobrovolně s poloprofesionální kariérou fotbalového rozhodčího skončit. Skloubit profesní kariéru a rozhodcovskou kariérou, která je časově i přípravou velmi náročná, je fakticky nemožné. Ale fotbal sleduji dál a snad se mu s novým vedením Fotbalové asociace blýská na lepší časy. Aspoň v to upřímně doufám.

KRISTIÁN CHALUPA