Dezinfekce začala v pondělí, rozprašuje ji chodníkový kropicí vůz a v hůře přístupných místech také ručně zaměstnanci společnosti se zádovými postřikovači. „Smluvní společnost používá dezinfekční prostředek, jehož složení kombinuje aktivní složky mikrobiocidů - virocidů, baktericidů a fungicidů. Jedná se o ekologickou dezinfekci schválenou pro použití v potravinářském průmyslu, ve zdravotnických zařízeních, školách a hotelech," uvedla mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová.

Čištění začalo v pondělí na náměstí Svobody. „Pro použití dezinfekčního přípravku jsme vytipovali přednádražní prostor před vestibulem, náměstí Svobody, Českou a Masarykovu ulici, Mlýnskou ulici okolo Armády spády a nový parčík na Mendlově náměstí," zmínila Dobešová.

Hlavní pozornost zaměstnanci zaměří na koše či lavičky, u hlavního nádraží rovněž třeba na schody.