Příchozí si mohli prohlédnout například robotického pacienta. Figurínu, která na různé podněty reaguje úplně stejně jako člověk. Při špatném lékařském postupu se například dusí nebo pláče. „Výhodou je, že i když se něco nepovede, figurína přežije,“ vtipkoval přednosta Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace a jeden ze zakladatelů portálu Akutně.cz Petr Štourač.

Webový portál slouží studentům podobně. „Jsou tam unikátní interaktivní algoritmy, které učí studenty, jak se v různých situacích rozhodovat. Máme tam přes osmdesát virtuálních pacientů, což je jeden z největších souborů na světě,“ vysvětlil Štourač.

Virtuální léčení si mohou vyzkoušet také laici. „Hlavním cílem Akutně.cz je motivovat mladé kolegy, aby se zapojili a léčili lidi i po ukončení lékařské fakulty. Zní to banálně, ale motivace je důležitá, aby medici neskončili v laboratoři nebo neodešli do zahraničí,“ přiblížil lékař.

Dodal, že se jim tato snaha daří. Výhodu portálu potvrdila také letošní absolventka brněnské lékařské fakulty Eva Klabusayová. „V září jsem nastoupila na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny v Hradci Králové. Velká výhoda byla, že jsem díky Akutně.cz věděla, do čeho jdu. Ulehčilo mi to pracovní začátek,“ popsala.

Mladí medici se mohou díky spolupráci na projektu chodit dívat na sály, navštěvovat různé konference nebo kurzy.