Nový skleník, který poskytne i prostor pro kulturní akce, vzdělávání a šíření Mendelova odkazu, chválí vyšší představený Augustiniánského opatství Juan Provecho. „Obnovu Mendelova skleníku považujeme za symbolické splacení dluhu, který, přestože ne vlastní vinou, řád až dosud vůči bratru Gregorovi měl. Nyní máme možnost uctít jeho odkaz a navrátit se k přirozenému stavu věcí,“ uvedl otec.

Výstavbu skleníku vítá i primátorčin náměstek Petr Hladík. „Není nic většího a důležitějšího, co se v oblasti vědy stalo v Brně. Gregor Mendel, v tomto dnes neexistujícím skleníku, objevil jakým způsobem funguje dědičnost, jakým způsobem se předává na hrachu a položil základy genetiky,“ sdělil náměstek.

Přímo nad hlavami návštěvníků budou augustiniáni pěstovat hrách setý, symbolickou roslinu pro Mendlův výzkum. „Rostliny půjdou spustit k zemi a utržený hrášek se tak může stát cennou odměnou nebo suvenýrem pro účastníky akcí ve skleníku. Kdyby i jen jedno dítě takto získaný hrášek přivedl k zájmu o vědu a genetiku, tak to bude jednoznačná výhra,“ doplnil Hladík.

Původní skleník zničila bouře v sedmdesátých letech devatenáctého století. Torzo postupně chátralo. Do dnešní doby se zachovaly pouze základy. Stavbu skleníku finančně podporují představitelé Augustiniánského opatství, brněnského magistrátu a Jihomoravského kraje.

Základní kámen skleníku posvětil papež František. Zástupci Jihomoravského kraje usilují o jeho zapsání na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Za novým návrhem skleníku, jehož nosná konstrukce bude připomínat tři zákony genetiky, stojí architekti ze studia Chybik + Kristof.