7. prosince 1833 Šaratice
6. listopadu 1917 Brno

Po studiích jako učitel kromě jiných míst působil krátce v Boskovicích a od roku 1866 do roku 1874 především v Blansku.

Ve městě se František Bakeš zapojil do splečenského a politického života a seznámil s dcerou známého badatele Jindřicha Wankela Lucií, se kterou se pak také oženil.

V manželství se jim narodil v Blansku syn Jaroslav, pozdější vyhlášený chirurg a zakladatel dnešního Masarykova onkologického ústavu v Brně.

V zemědělství prosazoval pokrokové metody Založil Akciovou sladovnu v Rajhradě, kde se počátkem 20. století uvádí jako místopředseda jejího vedení. Spolu s manželkou pořádali v Troubsku v 90. letech zemědělské výstavy a v roce 1895 prezentoval svůj region i na výstavě v Praze.

Počátkem dvacátého století zasedal za Stranu konzervativního velkostatku na Moravském zemském sněmu. František Xaver Bakeš byl také sběratel starých lidových pověstí a zvyků.