Předvánoční atmosféru zpestřila Brňanům poslední adventní neděli historická tramvaj, která vezla betlémské světlo.