V neděli v devět hodin dopoledne předají tradiční symbol Vánoc v katedrále na Petrově brněnskému biskupovi Vojtěchovi Cikrlemu. Z chrámu svatého Petra a Pavla si ho pak můžou odnést lidé do svých domovů a zapálit světlem třetí svíčku na adventním věnci.

Betlémské světlo přivezla z Vídně skupinka skautek oblečených v tradičních skautských stejnokrojích. "Vezli jsme světlo v několika lucerničkách. Kdyby náhodou zhaslo světlo nám, tak je v záložních lucernách. A příští týden v sobotu je skauti ve vlacích a autobusech rozvezou lidem do celé republiky," řekla skautka Gabriela Plchová z Boskovic na Blanensku.

Podle ní přivezla světlo z Betléma, rodiště Ježíška, rakouská skautka, kterou vybrali jako dítě světla. S dalšími skauty pak předali světlo svým přátelům z celé Evropy ve vídeňském kostele svatého Leopolda. Krátce před Vánocemi by pak mělo být betlémské světlo v betlémské tramvaji, která bude zastavovat na řadě zastávek.