Výstava je rozdělena do jednotlivých stanovišť, z nichž každé reprezentuje určitou část práce. Návštěvnici si tak mohou prohlédnout například polní chirurgický stan, izolační jednotku pro léčbu cholery nebo centrum pro léčbu podvýživy.

Výstavou lidi provedou účastníci zahraničních misí. „Vtáhneme návštěvníky do prostředí, kde operační sály a jednotky intenzivní péče nemusí být vybavené přepychovými přístroji nebo množstvím zdravotního personálu. Výstava ukazuje hlavně to, že medicínu lze dělat i za ztížených a odlišných podmínek, než jsou u nás," vysvětlil anesteziolog Lékařů bez hranice Dušan Mach.

VIKTORIE POKORNÁ