Evidují brněnští strážníci problémy s lidmi bez domova právě v oblasti, kde vypukl čtvrteční tragický požár?

Lokality a prostory, kde se lidé bez domova zdržují, máme zmapované, protože tam docházíme na pravidelné kontroly. Zjišťujeme jejich zdravotní stav, počty, na žádost kurátorů jim nabízíme různou pomoc. Ale zvýšené počty hlášení nebo protiprávního jednání, jako je třeba rušení nočního klidu, zrovna v této lokalitě nemáme. Lidé, kteří se tam zdržovali, tam chodili přespávat. Obecně vyhledávají prostory, které jsou vybydlené, aby na sebe zbytečně neupozorňovali. Zmíněný objekt, který vyhořel byl na soukromém pozemku, kam nemá městská policie oprávnění vstupovat.

Takže bezdomovci chodí do podobných objektů jenom přespávat, přes den se tam většinou nezdržují?

Převážný čas tam tráví v noci, aby si měli kde složit hlavu. Mají tam své věci, které si nanosí, ale přes den se přemisťují do prostor, kde je větší výskyt lidí. Žebrají od nich peníze, aby měli na svoje živobytí. A ve večerních, nočních hodinách se pak stahují do míst, kde přespí.

Požár v Brně a 8 mrtvých: z hořícího pekla nestihli utéct.
Lidé na místě tragédie hledali svoje příbuzné. Doufali v naději.
Místo bylo dlouho neobývané, v buňkách spávali bezdomovci.
Následující den byl u vyhořelých buněk zákaz vstupu, lidé přinesli také věnec.

Jedná se především o nevyužívané a zanedbané budovy?

Strážníci znají své lokality a ví, kam mají zamířit. Mají přehled, která budova je opuštěná. Dostávají také určité informace od obyvatel, na základě toho pak reagují a navštěvují pravidelně. Jsou to opuštěné prostory, které vysloveně lákají, aby se tam zabydleli. Na samotě. Setkali jsme se i s kuriozitami. S lidmi v kanalizační vpusti, ve vyhrabané jámě v hlíně a podobně. Není to jen opuštěná chatka, je to podle typu člověka.

V rozhovoru se dále dočtete:

Ve kterých brněnských lokalitách je nejvíce problémů s bezdomovci?

Chystají strážníci navýšení hlídek u hlavního vlakového nádraží?

Přibývá ve středu města lidí bez domova?

Jak řeší střážníci agresivitu některých bezdomovců?

Ve kterých lokalitách registrujete problémy s lidmi bez domova?

Obecně jsou to prostory v okolí hlavního nádraží, obchodního domu Tesco, v blízkosti Vaňkovky, poblíž nádraží Benešova. Upozorňují nás často obyvatelé nebo návštěvníci Brna. Kontroly jsou v těchto místech pravidelné a nepřetržité. Hlídka se tam pohybuje téměř čtyřiadvacet hodin denně.

Hasič David Kožuský zemřel při požáru kasína v Brně v roce 2002.
Pocta hasičům: dva zemřeli u požáru kasina v Brně, přečtěte si vzpomínky kolegů

V lokalitách okolo Tesca nebo nádraží evidujete více stížností od obyvatel. Co jim vadí?

V této oblasti je velký pohyb lidí. Přes nádraží, do Tesca, na Zvonařku. Proto evidujeme i větší počet stížností. Je to hlavně popíjení alkoholu v rozporu s vyhláškou, znečišťování veřejného prostranství, žebrají po kolemjdoucích drobné peníze i jídlo. Se vzrůstající hladinou alkoholu se lidé bez domova mezi sebou napadají. Jsou hluční. Tato drobná kriminalita lidem vadí nejvíce.

V poslední době se shlukuje více lidí bez domova u hlavního vlakového nádraží. Chystáte tam navyšovat hlídky?

Zkušenosti jsou takové, že jak se oteplí, shlukuje se tam více lidí. Povídají si, popíjejí. Kontroly jsou tam téměř čtyřiadvacet hodin denně. Prakticky už nemáme kapacitu ani časové prostory, aby se zvýšily. Minimálně jednou za hodinu se tam strážník objeví a působí tam preventivně nebo na základě oznámení.

Půl kilometru dlouhou estakádu staví dělníci v brněnských Maloměřicích. Bude součástí velkého městského okruhu. Stavbu si ve čtvrtek prohlédl i ministr dopravy Martin Kupka.
VIDEO: Stavba VMO u Tomkova náměstí v Brně? Řidiče čeká změna dopravního režimu

Setkáváte se i s případy, kdy jsou bezdomovci agresivní na vás strážníky i na ostatní lidi?

Je to spojené s požíváním alkoholu. Alkohol je příčinou nevhodného chování, napadání mezi sebou, vzrůstající agresivity, pokřikování na kolemjdoucí. Nejsou spokojení, když je někdo odmítne, nedá jim, co požadují. Jsou vulgární na kolemjdoucí, budí strach svým vzezřením. Občas užívají kromě alkoholu i jiné návykové látky. O to více agresivita vzrůstá.

Zmiňovala jste, že na soukromé pozemky nemáte přístup. Jaké jsou možnosti strážníků?

S lidmi bez domova pravidelně komunikují, ať se dopouští nebo nedopouští protiprávního jednání. Když je to mimo protiprávní jednání, tak jim nabízíme pomoc z pozice kurátorů, ptáme se jich, jestli něco nepotřebují. Na soukromé pozemky vstupujeme, jen když dostaneme žádost od kurátorů, abychom jim asistovali a byli v jejich blízkosti. Jinak o své vůli městská policie nemůže na soukromý pozemek.

Zleva: náměstek generálního ředitele Správy železnic Mojmír Nejezchleb, ministr dopravy Martin Kupka, primátorka Brna Markéta Vaňková, hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica
Posun stavby nového nádraží v Brně: stát, kraj a město mají dohodu o spolupráci

Upozorňujete vlastníky staveb, aby si je lépe zajistili, zabezpečili?

Je jednoduší, pokud je pozemek města nebo magistrátu. Komunikace je pak snazší. Už víme, na kterého člověka se máme obrátit. Ale je to pořád dokola. Strážníci je vyprovodí a za týden jsou tam zpátky, nebo jsou tam jiní. Krásný případ je demoliční prostor na pomezí Křenové a Rumiště. Je to pozemek města, který majitel soustavně zabezpečuje, zamyká. Je tam plot, měl tam i svou ochranku. Strážníci bezdomovce vykáží z prostoru, ale vždy si najdou způsob, jak se tam dostat zpátky. Ale v žádném případě to není tak, že bychom to vzdávali. Je to naše povinnost a součást práce.

Evidujete, že lidí bez domova ve středu Brna přibývá i vzhledem k nynější nepříznivé ekonomické situaci?

Z naší zkušenosti můžu říci, že to tak je. Mladí, i mimobrněnští, kteří se sem dostanou a už se nechtějí nebo nemohou vrátit.

Z Minské ulice na Obilní trh to spěchající pár stihl za šest minut. Doprovod mu dělali strážníci.
VIDEO: Zapnuté majáky a závod Brnem. Podívejte, co předcházelo narození dvojčat

Existují případy lidí, kteří se ani nechtějí dostat z ulice a netouží ani po pomoci od strážníků či sociálních pracovníků?

Jsem přesvědčená, že informovaností ze strany strážníků i kurátorů znají svoje možnosti. Velkou bariérou je alkohol. Instituce je nepřijmou, pokud jsou pod vlivem alkoholu. Jistá tolerance tam je, ale tím, že je to jejich způsob života, hranici přesáhnou a pak je odmítnou. Nejsou schopní dodržovat ani základní pravidla institucí. Podle mě v jisté fázi života už rezignují. Pak je strážníci nacházejí ve stavu, kdy je potřeba lékařské ošetření, hospitalizace, kdy si sami nemohou pomoci. To už neodmítnou, protože na to nemají sílu.