Firma Hartmann – Rico totiž plánuje v místě do budoucna postavit linku na zpracování plastových materiálů a občané se obávají odéru, jaký linka může do ovzduší vypouštět. „Vím jen, že zápach v Bítýšce nechci,“ uvedla Renata Malíková Sovová, která ve městě žije.

Podle lídra spolku Pro Bítýšku Lukáše Zavadila jsou už občané rozhodnutí, jestli k volbám půjdou a zda se hlasování v referendu zúčastní. „Nedokážu to ale takto dopředu predikovat,“ řekl.

Právě spolek pro Bítýšku byl tím, který se rozhodl návrh na vyhlášení referenda podat. Záměr ale tamní zastupitelstvo odmítlo. Důvodem bylo stanovisko ministerstva vnitra, že o takové otázce nelze hlasovat. Úřadu se nezdála její příliš vágní formulace, neboť v otázce směřující na maximum úsilí orgánů obce není uvedeno, jaké kroky by zástupci města měli podniknout.

S tím však Zavadil nesouhlasí. „Aby referendum bylo platné, musí být otázka koncipována tak, aby odpověď byla ano, ne. Druhá věc je, že jsme nemohli položit otázku přímo ve vztahu k laminační lince, protože obec nemůže říct, jestli tady linka bude, nebo nebude. To nemá ve své kompetenci. Co ale obec udělat může, je vyvinout maximální úsilí, aby zabránila riziku zápachu. To není jenom jednat s firmou, aby laminační linku nestavěla, ale i možnost trvat na technologické změně projektu, že se pořídí například lepší filtry nebo že hala bude v podtlaku, aby zápach nemohl případně unikat ven,“ uvedl Zavadil.

Podle Zavadila je navíc vždycky riziko, že konkrétní vymezení otázky může vést k tomu, že obec nad rámec vyjmenovaných povinností nebude dělat nic jiného. „Tady se jí dává najevo, že opravdu musí dělat maximum,“ zdůvodnil.

Takovéto hlasování však starosta obce Josef Mifek považuje za bezpředmětné. Na srdci mu leží pouze dobro obce. „Pro mě osobně je velmi důležité, aby se naše město nadále rozvíjelo a lidé byli spokojeni. Naše město je pro mě srdeční záležitostí a můžu ubezpečit, že budu společně se zastupitelstvem postupovat tak, aby nedocházelo k negativním vlivům na životní prostředí,“ ubezpečil starosta.

O tom však Zavadil pochybuje. „Soud ve svém posudku napsal, jaké jsou možnosti obce a jaké možnosti měla obec doposud a co tedy mohla dělat a nedělala, což je velmi důležité. Pan starosta se teď sice snaží tvářit, že to, co je otázkou referenda, je samozřejmé a že by tak konali, ale doteď nekonali. Například si obec neobjednala pachovou studii, jakými směry a v jaké intenzitě by se zápach šířil,“ zdůraznil. Právě Krajský soud v Brně přípustnost otázky potvrdil a konání referenda nařídil v zářijovém termínu voleb.

Obec se rozhodla návrh o referendu zamítnout i na základě stanoviska ministerstva životního prostředí, které zhodnotilo, že občanům žádné nebezpečí nehrozí. „Lze předpokládat, že provozem navržených zdrojů nedojde v okolí záměru k výraznému ovlivnění stávající kvality ovzduší. Z doložených podkladů a rovněž z povahy, velikosti a umístění záměru dále vyplývá, že realizace ani provoz záměru nebudou mít negativní účinky na čistotu povrchových a podzemních vod,“ stojí ve zjištění, které má Deník k dispozici.

Obdobně je přesvědčena i firma Hartmann-Rico. „Plně garantujeme, že všechny své již realizované projekty, a to i včetně těch zamýšlených, vždy provádíme na základě platné legislativy a s vysokou mírou sociální odpovědnosti ke svým zaměstnancům i svému okolí. Dalším jednáním se zastupiteli Veverské Bítýšky jsme otevřeni. Faktem ale je, že ze strany společnosti nedošlo k žádnému pochybení,“ reagovala už v minulosti na dotazy Deníku mluvčí Irena Malá.

Podle Zavadila to ale není směrodatné. Limity dané zákonem jsou podle něj velice obecné. „Že je to legislativně v pořádku, neznamená, že tady nebude zápach. Znamená to, že to nemá vliv na životní prostředí. Pohodu bydlení to ale výrazně narušit může,“ je přesvědčený Zavadil.