V minulosti přeplněné parkoviště se tak po rozsáhlé opravě proměnilo v prostor pro odpočinek i setkávání lidí přímo v centru města. „Dominikánské náměstí se díky rekonstrukci přiblížilo své prvorepublikové podobě. Podoba náměstí není konečná, chystá se jeho doplnění o vodní prvek a já věřím, že si díky tomu lidé místo oblíbí i mimo konání vánočních trhů,“ řekl brněnský primátor Petr Vokřál.

Při přestavbě náměstí archeologové objevili stovky unikátních archeologických nálezů. Našli například základy románské věže ze třináctého století. Tu považují za jednu z nejstarších kamenných staveb v Brně.

Právě kvůli archeologickým nálezům nepovolili památkáři výsadbu čtyř plánovaných stromů v severní třetině náměstí. Zhotovitelé stavby s nimi museli sjednat kompromis a stromy nakonec vysázeli ve středu náměstí.

Archeologické nálezy ovlivnily jen konečnou podobu náměstí. Termín dokončení stavby se kvůli nim neprodloužil. „Většina prací je nakonec hotová ještě dva týdny před termínem. Všichni se snažili, aby se na náměstí mohly hned připravovat vánoční trhy, a to se podařilo,“ uvedl náměstek pro oblast investic Richard Mrázek.

Celková oprava Dominikánského náměstí stála 73,5 milionu korun. O vzhledu náměstí spolurozhodovali i lidé. Brňané se mohli vyjádřit k nápadu přesunout na náměstí sochu Josefa II. V hlasování o letošních prázdninách tento návrh zamítli.  

KAMILA LORENZOVÁ