Operační sály odborníci modernizovali za plného provozu. „Brněnské nemocnice jsou přeplněné, nemohli jsme operování přerušit. Výkonnost nám poklesla jen o tři procenta, takže to nebude mít žádný dopad na hospodaření nemocnice,“ sdělil ředitel nemocnice Roman Kraus.

Všechny sály jsou vybavené polohovacími operačními stoly a velkými monitory. „Stoly jsou na dálkové ovládání, zvednou pacientovi třeba ruku nebo nohu. Na monitorech lékaři uvidí operace vykonávané kamerami. Tato technika se používá například při odstranění žlučníku,“ popsal vybavení primář centrálních operačních sálů Tomáš Svoboda.

Nové technologie pomůžou i medikům. „V některých světlech nad operačními stoly jsou zabudované kamery. Můžeme tak promítat operaci medikům do poslucháren,“ přiblížil Svoboda.

Vzniku moderních sálů však předcházela spousta hluku a stavebních prací. Nejvíce zasažení byli doktoři a zdravotní sestry. „Bylo to opravdu velice náročné. Operační chodbu rozdělovala přepážka a na jedné straně jsme operovali, na druhé dělníci vrtali,“ potvrdila komplikace vrchní sestra operačních sálů Jaroslava Jedličková.

Operatéři se celý rok postupně stěhovali do sálů, které byly opravené. „Většinou byly uzavřené jen tři sály. Ovšem jeden měsíc byl krizový, to zavřeli šest nebo sedm sálů,“ řekla Jedličková.

Moderní vybavení usnadní i dodržování hygieny. Zdravotníci třeba nemusí otvírat dveře do sálů ručně. „Máme i nová umyvadla. Jejich vlnitý tvar zabrání, aby se lékaři při delším umývání rukou zacákali vodou,“ vysvětlil primář Svoboda.

Celkem v nemocnici zmodernizovali čtrnáct sálů ze sedmadvaceti. Opravy stály 388 milionů korun. Nemocnici poskytla dotace Evropská unie a ministerstvo zdravotnictví. Na posledních opravených sálech budou doktoři poprvé operovat příští středu.