Průkopník moderní architektury Fuchs již při svých studiích začal spolupracovat s významnými architekty tehdejších let. Do Brna jej zlákala pozice architekta Stavebního úřadu města Brna, poté si založil i vlastní ateliér.

Byl velmi plodným tvůrcem. „Na 150 jeho realizací najdeme nejen v Brně, ale také po celé Moravě. Řada soutěžních návrhů směřovala rovněž do Prahy,“ uvedl vedoucí Metodického centra moderní architektury v Brně Petr Svoboda.

Bohuslav Fuchs
Narodil se 24. března 1895 ve Všechovicích na Přerovsku.
Stal se jedním z nejznámějších představitelů funkcionalismu.
Po studiích působil v Brně, ve městě měl vlastní ateliér, působil rovněž jako pedagog na brněnské technice.
Zemřel 18. září 1972 v Brně.

V centru města díky Fuchsovi vzniklo množství architektonických klenotů. Třeba slavný úzký hotel Avion. „Střed města je plný úžasných Fuchsových staveb. Lidem stačí ujít pár set metrů , aby jich viděli několik. Patří mezi ně Zemanova kavárna, Alfa pasáž a celý palác, který měl být jedním z brněnských mrakodrapů, na náměstí Svobody stojí úžasná Moravská banka,“ zmínil Svoboda.

Na budově Moravské banky spolupracoval Fuchs s neméně slavným kolegou Ernstem Wiesnerem. „Traduje se, že se do soutěže přihlásili každý s vlastním návrhem, ale porota žádný nezvolila, a donutila tyto dva velikány spolupracovat a vytvořit společné dílo,“ uvedl Svoboda.

Mimo brněnské centrum dle Fuchsových návrhů vznikly třeba zábrdovické lázně či takzvaný Rohlík, jedna z budov současné Univerzity obrany.

Slavný architekt je pochovaný na brněnském Ústředním hřbitově, ve skupině čestných hrobů. „Autorem společného náhrobku s posmrtným odlitkem otcovy ruky je syn zemřelého Kamil Fuchs. Jméno Bohuslava Fuchse nese i jedna z brněnských tramvají 13T, pokřtěných v září 2016,“ uvedly na Internetové encyklopedií dějin Brna archivářky Magdalena Čoupková a Alžběta Blatná.