V první fázi dojde k postupné výměně pěti vzduchovacích věží za míchací a přibude jedna míchací věž v Rakovecké zátoce. Novou věž připravují vodohospodáři na instalaci pod hladinu brněnské nádrže na konci srpna. „Průběžně jsme monitorovali a ověřovali efektivitu všech dílčích opatření. Monitoring nám potvrdil, že míchací věže mají z hlediska zabránění rozvoje sinic větší účinnost než věže vzduchovací. Proto do konce roku přidáme jednu novou věž do Rakovecké zátoky a odpojíme vzduchovací věže, které nahradíme zcela novými míchacími věžemi,“ přiblížil náměstek hejtmana Lukáš Dubec.

Na každý rok projektu je vyčleněno přibližně šestnáct milionů korun, které hradí rovným dílem město Brno a Jihomoravský kraj. „Výsledky z předchozích let ukazují, že systém funguje. Průběžně ale pracujeme na jeho vylepšování a zefektivnění. Než jsme na Brněnské přehradě zahájili tento projekt, bylo koupání v nádrži možné většinou jen do začátku měsíce července, poté krajská hygienická stanice vyhlásila zákaz koupání, a to především z důvodu přemnožení sinic a masivního výskytu vodního květu. Od roku 2010 se nám daří kvalitu vody v brněnské vodní nádrži udržovat na dobrých hodnotách po celou koupací sezónu,“ zmínil náměstek brněnské primátorky Jaroslav Suchý.

Zdroj: Deník/Sabir Agalarov

Letos odstartovala čtvrtá etapa projektu, který začal v roce 2010, kdy byl poprvé spuštěn aerační systém a srážení fosforu.

I nadále zůstává v provozu dávkování síranu železitého, který omezuje vnik fosforu do vodní nádrže. Změna systému aerace a zvýšení počtu míchacích věží povede k efektivnějšímu promíchávání vodního sloupce, což dále znesnadní rozmnožení sinic. „Srážení fosforu funguje velmi dobře a z podrobných dat je zřejmé, že většina rozpuštěného fosforu je zachycena srážedlem a do nádrže se nedostává jako hlavní živina pro rozvoj sinic. Vysoké teploty, nízký přítok do nádrže a po dlouhou dobu vysoká průhlednost nahrává rozvoji sinic,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Státní podnik zajišťuje provoz opatření a pravidelný podrobný monitoring kvality vody.

Zvýšení počtu míchacích věží má podle Garguláka za cíl, aby se teplá a okysličená voda u hladiny, ve které se sinicím daří, promíchala s chladnější, což zpomaluje rozvoj sinic a současně pozitivně okysličuje spodní bezkyslíkaté vrstvy nádrže.

Úsek silnice v ulici Štursova zůstane uzavřený i v září.
Omezení na spojnici Žabovřesk a Komína: Štursova bude zavřená i v září a říjnu

V letošním roce vodohospodáři opatření k udržení kvality vody a rovnovážného stavu spustili 1. května. I přes vysoké teploty a nízký přítok vody do nádrže se dařilo udržet kvalitu vody v nádrži na jedničce (voda vhodná ke koupání) a dvojce (voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi). Až před koncem srpna Krajská hygienická stanice vodu v brněnské přehradě ohodnotila třetím stupněm z pětibodové stupnice (zhoršená jakost vody).