Na výstavě, která trvá až do konce března, si návštěvníci mohou prohlédnout také výstroj a výzbroj československé armády od prvotních úprav rakousko-uherského stejnokroje až po zavedení prvního československého výstrojního předpisu. Dále přibližuje příběhy a osudy konkrétních vojáků, kteří se těchto událostí zúčastnili. „Lidé se mohou také těšit na unikátní filmové záběry z bojiště a film o Milanovi Rastislavu Štefánikovi,“ sdělil náměstek ředitele muzea Josef Večeřa.

Při vernisáži výstavy, která se konala v úterý, nadšenci přiblížili některé dobové uniformy vojáků. Na počest účastníků bojů v letech 1918 a 1919 pak zazněla československá hymna.

Běh Útěchovskými lesy
Poběží malebnými Útěchovskými lesy. Už popadesáté