Podle tamního starosty Martina Černého láká šoféry ulice Práčata k rychlé jízdě, protože je rovná. Navíc slouží jako hlavní přístupová cesta k takzvanému Lesnímu hřišti. „Bydlí tam spousta rodin s malými dětmi. Ulice je velmi frekventovaná, jede se tamtudy do areálu pod myslivnou, kde se staví Lesní hřiště. Zároveň je cílem cyklistů a lidí se psy, protože navazuje na velmi frekventovaný okruh vycházek,“ argumentoval Černý.

Příčné prahy zatím řidiči v místě očekávat nemusejí, situaci budou zástupci městské části zprvu monitorovat s pomocí strážníků. „Pokud zjistíme, že to nemá efekt, dodatečně nainstalujeme dva až tři příčné zpomalovací prahy,“ doplnil bosonožský starosta Černý.

Hala bude stát na místě nevyužívaného asfaltového hřiště.
Začala stavba nové sportovní haly ve Vodově v Brně. Půjde rozdělit na tři plochy

Změna dopravních pravidel čeká rovněž šoféry projíždějící Ostopovickou ulicí. Ta slouží jako cesta k nedaleké mateřské škole. „Jedná se o směr k Mateřské škole Konopiska, kde se často pohybují děti. Právě na křižovatce s ulicí Konopiska upravíme dopravní značení tak, že z hlavní ulice nastane změna na pravidlo pravé ruky. Součástí budou i značky se sníženou rychlostí na třicet kilometrů za hodinu a dva zpomalovací příčné prahy,“ popsal plány Černý.

Plánovaná úprava vyvolala mezi Bosonožskými rozporuplné pocity. Zatímco někteří snížení povolené rychlosti vítají, jiní jej označují za zbytečné. Mezi nimi třeba Vladimír Vařeka. „Nemyslím si, že zrovna tam je to potřeba. Ulice jsou krátké a přehledné. Akorát tam bude méně plynulý provoz,“ okomentoval rozhodnutí Brňan.

Naopak Milan Matěja, který v lokalitě žije takřka půl století, změnu vítá. „Lidé jezdí Ostopovickou ulicí jako blázni, silnice je rovná a k rychlé jízdě vybízí. Kdysi to byla klidná ulice, ale poslední dobou je to čím dál horší. Často si tam hraje spousta dětí. Paradoxně tamtudy většinou jezdí rychle právě rodiče, kteří si jedou pro děti do školky,“ zamyslel se muž.

Hala bude stát na místě nevyužívaného asfaltového hřiště.
Začala stavba nové sportovní haly ve Vodově v Brně. Půjde rozdělit na tři plochy

Jihomoravský koordinátor Besipu Pavel Čížek označil zavádění podobných opatření s cílem zvýšit bezpečnost chodců i řidičů za smysluplné. „V obecné rovině to smysl určitě dává, pokud jsou úseky vybírány pečlivě. Když se tato opatření zavádějí v místech, kde je například široká silnice, nemusí to k efektivitě vůbec přispět,“ vysvětlil Čížek.

Omezení maximální povolené rychlosti v brněnských Bosonohách:
Týká se ulic Ostopovická a Práčata.
Rychlost sníží z padesáti na třicet kilometrů za hodinu.
Opatření začne platit do konce roku.
Cílem je zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů i řidičů.