„Při ukládání se sešly všechny generace lidí, co v Bosonohách žijí nebo pracují. Nechyběl starosta Miroslav Sojka, žáci a ředitel školy na Bosonožském náměstí nebo zástupce Střední školy stavebních řemesel a předsedkyně klubu seniorů. Do schránky jsme dali předměty tak, abychom těm, co ji v budoucnu otevřou, poskytli co nejpodrobnější náhled na to, jak Bosonohy vypadaly v roce 2016," popsal kronikář Vladimír Koudelka.

Koudelka do schránky přidal také dopis podobný tomu, který schránky v kapli uložil v roce 1931 tamní učitel Jan Horák. „Ku konci máme jedno přání, aby Bůh žehnal vždy všem našim potomkůma řídil jejich počínání tak, aby vždy ve svornosti a pravé sousedské lásce živi byli a ku blahu své obce i všeho našeho milého národa pracovali," citoval Horáka současný kronikář.