„Královská kaple vznikne jako součást nového parkovacího domu v Panenské ulici. Umístíme ji do nejvyššího patra. Kaple bude mít vlastní schodiště a také vchod přímo z magistrátu,“ přiblížil projekt primátor města Brna Roman Onderka.

Podle něj město uvažovalo také o variantě vybudovat kapli na jejím původním místě v rohu Dominikánského náměstí. Tento návrh však nakonec neprošel. „Znamenalo by to provést velmi rozsáhlé úpravy celého náměstí do jeho historické podoby,“ vysvětlil Onderka.

Ačkoliv primátor chce rekonstrukci dokončit v příštím roce, čeká restaurátory i historiky, kteří se na projektu podílejí, mnoho práce. Konečnou podobu projektu totiž budou muset ještě doladit. „Budeme hovořit například o tom, jak doplníme některé chybějící části u kostry gotických oken,“ přiblížil Onderka.

Podle vedoucího odboru památkové péče Martina Zedníčka budou před osazením všechny kusy potřebovat restaurátora. „Části kaple v minulosti hodně cestovaly po různých místech. Proto jsou některé z nich poškozené,“ uvedl Zedníček. Uskladnění není podle něj ideální a z některých kamenů bude třeba odstranit porost mechů a lišejníků. „Až následně také zjistíme, které pozůstatky stavitelům do nové kaple padnou,“ přiblížil Zedníček. Jeden z autorů projektu architekt Petr Hrůša však dodal, že se jednalo o jednu z nejkvalitnějších staveb u nás. Proto se nebojí, že by s dochovaným materiálem byly větší potíže.

Historička Dagmar Koudelková uvedla, že při rekonstrukci vznikne pouze hlavní kaple. Původní stavba totiž ve skutečnosti byla v minulosti komplexem dvou kaplí. „Hlavní byla kaple Panny Marie. K té později přistavěli menší kapli Svatého Václava,“ popsala Koudelková.

Podle ní se i na svou dobu jednalo o výlučnou stavbu. „Okolo centrálního půdorysu stavitelé umístili nebývale vysoká gotická okna jako do té doby nikde jinde,“ přiblížila Koudelková a dodala, že každé okno zřejmě vytvořil jiný kameník.

Kapli město využije k pořádání slavnostních ceremoniálů či vítání návštěv. Vedle toho chce však primátor místo volně zpřístupnit také pro veřejnost. Ředitel Muzea města Brna Pavel Ciprian doplnil, že dnes jsou pozůstatky kaple rozeseté na mnoha místech v Brně a lidé mají možnost vidět pouze malé množství z nich.

Manifest nové architektury: Kaple i garáže budou pod jednou střechou

Zrekonstru­ovaná Královská kaple Panny Marie z období gotiky má vzniknout v příštím roce jako součást parkovacího domu v Panenské ulici poblíž Nové radnice v Brně. Dům má odstranit zaparkovaná auta z prostoru Dominikánského náměstí. Autoři projektu, architekti Petr Hrůša a Vít Zenkl, museli skloubit nároky historické a moderní stavby v centru města.

„Z Panenské ulice budou zvenku vidět tři velká nadzemní podlaží. Uvnitř však dům rozdělíme mezipatry. Nad zemí i pod zemí jich vznikne přibližně jedenáct“ popsal architekt Petr Hrůša. Podle něj se do budovy vejde okolo čtyř set aut.

Úplně nahoru umístili architekti právě Královskou kapli. Při vstupu do ní budou lidé využívat více cest, samostatné schodiště, výtah či vchod přímo z Nové radnice.

Při plánování se architekti museli rozhodnout, zda přiznají, že se jedná o moderní technickou budovu. „Nakonec jsme se rozhodli pro opak a budovu navrhli jako dostavbu radnice. Stavba bude totiž sloužit také k výstavám a společenským událostem. Proto sjednotíme omítku a dodáme množství oken,“ přiblížil projekt Hrůša.

Vzhled gotické kaple architekti dodrželi zejména z interiéru. „Celá budova bude mít jednotnou omítku. Stará gotická okna budou viditelná přes velké jednoduché prosklené tabule. V kontaktu s vnějším okolím však nebudou,“ popsal Hrůša.

I když mu umístění kaple do parkovacího domu přišlo na první pohled podivné, v rekonstrukci kaple vidí úplně nový typ architektury s nepřímým odkazem na historii. „Nejedná se totiž pouze o restaurování historických pozůstatků. Vznikne úplně nová věc, která smysluplně kombinuje velmi dávné záležitosti s těmi aktuálními,“ přiblížil vizi projektu Hrůša.

Podle něj města zachránilo mnoho kvalitních kusů žebrové klenby, pilířů či oken. Archtekti také znají původní rozměry kaple. I přesto již nikdy nebude možné přesně zkopírovat původní podobu kaple.

Další podrobné detaily projektu připraví architekti letos na podzim.

Ředitel Muzea města Brna Pavel Ciprian popisuje začátek dvacátého století a říká:

Památky ustoupily rozvoji města


Královská kaple Panny Marie po sto letech naváže na svou historii. Podle ředitele Muzea města Brna Pavla Cipriana radní stavbu na začátku dvacátého století zbourali kvůli rozvoji města.

Jaký měl vztah Václava II. k Brnu?

Vzhledem k tomu, že Brno patřilo k nejvýznamnějším královským městům, strávil zde Václav druhý mnoho času. Postavil tu svůj královský dvůr i kapli.

Byla tato stavba něčím výjimečná?

Svou stavařskou kvalitou a nebývalou výškou oken. Dobrá práce je znát i dnes, po několika stoletích.

Proč se tedy v roce 1908 tehdejší radní rozhodli, že ji zbourají?

Kvůli rozsáhlým úpravám města, které se rozrůstalo. Velké přeměny se děly již od poslední třetiny devatenáctého století v mnoha evropských městech. Středověké a barokní stavby tehdy připadaly lidem nemoderní, nepraktické a nepohodlné. A bránily rozšiřování ulic. Právě proto nám jich v Brně zůstalo tak málo. Kromě kostelů pochází většina brněnské zástavby nejpozději z druhé poloviny devatenáctého století. Kaple tehdy stála na místě, kudy měla vést nová ulice. A proto padla.

Které další brněnské památky při přestavbách města radní zrušili?

Nejvíce jich pochází z baroka. Z početných paláců zůstaly pouze portály. A paláce dnes stojí pouze dva, Dietrichsteinský palác a Palác šlechtičen.

Pokoušelo se město kapli obnovit již dříve?

Kvůli nevoli tehdejších Brňanů jim museli radní slíbit, že všechny zbytky kaple uchovají a později ji znovu postaví. Proto nám také zůstalo okolo šesti stovek jejích kusů. Myslím ale, že k prvnímu reálnému kroku kapli znovu postavit se vedení města dostalo až nyní.

Zachovalo i vnitřní vybavení kaple?

Původní interiéry už nejsou ve většině českých gotických kostelů. Nedochovaly se tedy ani z Královské kaple. Navíc si musíme uvědomit, že již sto let před zbouráním sloužila kaple například jako skladiště.

KLÁRA ŽIDKOVÁ