Cimbálovou muzikou, pohledem na tančící krojovanou chasu i dobrým jídlem a pitím se každý rok těší tisícovky Brňanů při hodech v brněnských městských částech. I letos na mnoha místech ve městě lidé vztyčí máje a sejdou se při průvodech ulicemi města.

Nejbližší hody v Brně
Žebětín: 23. – 25.08 – Bartolomějské hody. Sobotní hodová zábava v Katolickém domě
Tuřany: 23. – 25.08 – Bartolomějské hody v Holáskách. Letošní ročník je jubilejní stý. Sobotní hodová zábava u hasičské zbrojnice
Brno-Ivanovice: 23. - 25.8 – Bartolomějské hody.
Líšeň: 30. 8. – 1.9. – Líšeňské hody. Sobotní hodová zábava před zámkem Belcredi
Jundrov: 30. 8. – 1. 9. – Slovácké hody.

Hody lidé slaví hlavně na okraji města, kde mají oslavy často dlouhou tradici. „Střed velkého města je spíše průmyslovou oblastí, kterou se svými rodinami dříve obývali dělníci vytržení ze selského prostředí. Právě hody jsou ale úzce spojeny s přírodou a zemědělstvím, proto mají hlubší kořeny v částech Brna, které jsou více venkovské,“ uvedl etnograf František Synek.

Hody se v Brně slaví na různých místech od června až do začátku října. Nejčastěji se ale lidé při oslavách scházejí v srpnu a září. Tento víkend si je užijí například v Žebětíně. „Hody u nás mají dlouhou tradici, pořádají se bez přestávky od konce války. Nezastavil je ani totalitní režim,“ pochlubil se žebětínský starosta Vít Beran.

Podle Synka se pořadatelé hodů vrací v posledních letech ke svým skutečným kořenům. „Před třiceti lety byly hody na hodně místech podobné, složené z folklóru z různých míst celé Moravy. V současnosti objevují jednotlivé obce své vlastní písně, tance i kroje a hody jsou více lokální než dříve,“ vysvětlil etnograf.


Na svůj vlastní kroj jsou pyšní například v brněnském Komíně, hody tam oslavili o druhém srpnovém víkendu. „Chasa si u nás staví máju vlastní silou, bez jeřábu. Je k tomu potřeba přes dvacet dospělých chlapů,“ popsala starostka Milada Blatná.

Jihomoravskou tradici hodů si oblíbila také studentka Petra Němečková, která se do Brna přestěhovala z jižních Čech. „V mém rodném kraji podobné oslavy neexistují, jen poutě s kolotoči a stánky. Hody mají úplně jinou atmosféru a lidi krásně spojují. Určitě bych si jednou ráda kroj alespoň na zkoušku také oblékla,“ řekla dívka.

Přípravy na oslavy vrcholí také v brněnské Líšni, do krojů se tam lidé obléknou příští týden. Radní městské části očekávají tisícovky návštěvníků. „Slavíme v zámecké zahradě, hody se tím povýšili na novou úroveň, moc se těšíme,“ svěřil se starosta Břetislav Štefan.

Teprve počtvrté prošel slavnostní průvod krojovaných letos v červnu Bystrcí „O to, aby se u nás začaly slavit hody se ucházelo hodně místních. Jsme ale ještě začátečníci. Čekáme, až nám dospěje nejmladší generace navštěvující folklórní kroužky,“ sdělil bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl.