Trojrozměrné vizualizace měst dokáží podle odborníků výrazně zpřehlednit plánování rozvoje sídelní zástavby.

Tvorbu 3D modelu zajišťuje firma TopGis, která se specializuje na mobilní a letecké mapování. „Trojrozměrná mapa Brna vzniká pomocí stereofotogrammetrického mapování. 3D objekty vznikají pomocí speciálních brýlí ze stereopárů leteckých měřických snímků,“ popsala celý proces výkonná ředitelka společnosti TopGis Drahomíra Zedníčková.

V září začne očekávaná rekonstrukce nádražní budovy ve stanici Sokolnice-Telnice.
Cestující se dočkali: podívejte, jak bude vypadat nádraží v Sokolnicích-Telnici

Připravovaná 3D mapa Brna výrazně zjednoduší posuzování vlivu nově navržených budov na stávající zástavbu. „Trojrozměrný model budov se dá rovněž zúročit například při analýzách šíření hluku, zjišťování dopadů lidské činnosti na životní prostředí nebo pro sledování znečištění vzduchu. Užitečný může být také při krizovém řízení, v němž jsou řešeny dopady přírodních katastrof, havárií či teroristických útoků. Dalším odvětvím, ve kterém najdou tato data uplatnění, je turistika,“ vyjmenoval mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Také pro obyvatele

Mapování řady lokalit, zejména v centru Brna, je už hotové a Kancelář architekta města Brna s ním aktivně pracuje. Využila jej třeba u modelování struktury zástavby v případě čtvrti Trnitá, nového vlakového nádraží nebo chystané Brněnské třídy. „3D model zobrazuje různé městotvorné parametry, jako je struktura zástavby, tvarosloví střešní krajiny nebo rozmístění stromů. Prostorový pohled umožňuje zachytit i důležité kompoziční principy, typicky průhledy, gradace, symetrii nebo postupně otevírané pohledy na městské panorama,“ uvádí mluvčí kanceláře městského architekta Šárka Reichmannová.

Silnáři už dokončili opravy v brněnské Porgesově ulici.
Opravy silnic v Brně: mezi tunely bez omezení, brzy konec prací na nájezdu na D1

Projekt, jehož cílem je zhotovení kompletní 3D mapy všech budov na území města Brna, je aktuálně ve své třetí fázi. Doposud vytvořené trojrozměrné vizualizace jsou už ale pro obyvatele volně dostupné na webových stránkách města. Lidé se tak mohou seznámit s tím, jak se zástavba kolem nich v budoucích letech promění. „Letos dokončujeme zpracování některých částí širšího centra města. Dále nás čeká mapování lokalit v Jundrově, Žabovřeskách, Kohoutovicích či Komíně,“ přiblížila Zedníčková.

Kompletně ve 3D má být město podle vyjádření kanceláře městského architekta do tří let. „Celkem je 3D model města Brna rozdělený na 105 lokalit a nyní je hotových dvaačtyřicet z nich," uvedla Reichmannová.