Výstavbu kotle jim doporučili odsouhlasit městští radní na základě studie proveditelnosti. „Je skandální, že v České republice stále končí většina komunálního odpadu na skládkách, a to včetně využitelných složek. Výstavba třetího kotle nebude znamenat menší třídění, naopak, třídění využitelných surovin z komunálního odpadu budeme nadále podporovat,“ uvedla předsedkyně představenstva spalovny Jana Drápalová.

Nový, třetí, kotel v brněnské spalovně spálí za rok stejné množství odpadků jako stávající dva dohromady. Celkově se jejich kapacita zvýší na tři sta třicet tisíc tun odpadu. „Místo na skládce budou tisíce tun odpadu zbylého po vytřídění končit v kotli, který vyrobí levné teplo a elektřinu pro brněnské domácnosti,“ dodal náměstek brněnského primátora Martin Ander.

Jak bude v budoucnu cena tepla vypadat, zatím není zcela jasné, zvyšovat by se však neměla. „Pokud spalovna postaví nový kotel, zvýší se jeho dodávka tepla do Tepláren Brno zhruba o třicet procent za rok. Podle stávajících dohod nepředpokládáme u tepla vykupovaného ze spalovny navýšení ceny,“ řekla mluvčí tepláren Renata Diatková.

Nový kotel v brněnské spalovně má stát 1,7 miliardy korun, investice se městu vrátí za šestnáct let. Kotel je součástí dlouhodobého plánu na modernizaci městské spalovny. Díky němu společnost energeticky využije odpad, který už není možné spotřebovat jinak, od obyvatel Jihomoravského kraje, Vysočiny i Olomouckého kraje.