Okolek je část kola, která je obvykle v kolejovém žlábku a koleje se dotýká jen při projíždění obloukem. Samomazací okolek tuto část promazává, aby tramvaje při průjezdu oblouky neskřípaly. Novou protihlukovou pomůcku dostaly vozy typu Škoda 13T a LTM. „Za normálních okolností se okolek koleje nemá dotýkat, při jízdě v oblouku však vzniká kontakt, který je akusticky nepříjemný, a navíc dochází k opotřebení okolku i boční hrany kolejnice. Vybrané tramvaje dopravního podniku města Brna jsou proto vybaveny systémem mazání okolků, který má zlepšit technické parametry provozu tramvají a eliminovat některé negativní vlivy z provozu,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Barbora Lukšová. Díky novému systému po Brně jezdí méně skřípající tramvaje.

Mazání okolků spouští dopravní podnik z palubního počítače. „Řídicí a informační systém ve vozidle zadá v předem stanoveném bodě tramvaji pokyn k nanesení speciálního ekologického maziva na okolky. Tato mazací místa jsou definována pracovníky v databázi palubního počítače. Mažeme hlavně před vjezdy do oblouků, kde má namazání největší efekt,“ vysvětlil vedoucí technického odboru Zdeněk Jarolín.