Přednáškový sál šumí rozhovory dychtivých studentů. Ve vedlejším pavilonu v akvárku pobíhá světélkující myš, rozptylující další geneticky upravená zvířata. O patro výš vědci ve špičkových laboratořích zkoumají viry a bakterie způsobující smrtelná onemocnění. Tak by mohl vypadat život v BioPharma Hubu. Budově, o kterou chce Masarykova univerzita v Brně do roku 2025 rozšířit bohunický kampus.

Zázemí za téměř jeden a půl miliardy korun bez daně s užitkovou plochou o devatenácti tisících metrech čtverečních vyroste ve Studentské ulici. „Chceme vytvořit stabilní biomedicínské pracoviště zajišťující komplexní vzdělávání odborníků včetně doktorského studia a reagující na celospolečenské výzvy v oblasti zdraví a kvality života. Stavba zásadním způsobem přispěje ke zvýšení bezpečnosti a soběstačnosti České republiky pomocí vývoje a výroby nových léčiv, a to díky propojením výzkumu s aplikací,“ nastínil ředitel strategického projektu David Póče.

Na Mendlově náměstí blízko pivovaru pokáceli kvůli pokračující rekonstrukci vzrostlé stromy. Nahradí je 30 nových dřevin, které vytvoří takzvaný městský les.
Po stromech zůstaly jen piliny: kácení na Mendlově náměstí pobouřilo lidi

V BioPharma Hubu se bude nacházet Ústav výpočetní techniky, Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity nebo Preklinické centrum Masarykovy univerzity. „Pavilon poslouží několika účelům. Rozsáhlému chovu malých laboratorních zvířat. Genové manipulaci zvířecích a zejména buněčných modelů za účelem studia funkce genů. Testování farmakologických a toxických účinků látek na zvířatech,“ uvádí smlouva o díle uzavřena Masarykovou univerzitou v loňském roce.

Pětipatrová budova rovněž obsáhne Národní institut infekčních chorob plný laboratoří určených pro výzkum od těch méně nebezpečných až po smrtelné choroby. „Jsem nadšená. Každá nová a moderní laboratoř je krok vpřed. Líbí se mi i napojení na lékařskou nebo přírodovědeckou fakultu. Nezbývá než doufat, že se tam podívají i vědci mimo Masarykovu univerzitu,“ řekla chemička z brněnské techniky Eliška Gruberová.

Investice za 7,5 miliardy

Nová budova je součástí strategického plánu Masarykovy univerzity, v němž v nejbližších sedmi letech škola plánuje proinvestovat zhruba 7,5 miliardy korun bez daně. Investici přibližně půl miliardy korun si vyžádá rekonstrukce další části fakulty informatiky.

Letos odstartuje také dobudování víceúčelového sportovního areálu pro fakultu sportovních studií. Univerzita počítá také se vznikem nového univerzitního centra s menzou, to by mělo spatřit světlo světa v roce 2024.

Velké změny

Velkých změn se Bohunice v nejbližších letech dočkají nejen ze strany Masarykovy univerzity. Na konci letošního roku směr univerzitní kampus ze zastávky poprvé vyjede tramvaj. „Před Fakultní nemocnicí Brno dál budujeme nástupiště a přístřešky, v tunelu přibyly chodníky a začali jsme s instalací kabeláže,“ informovala již dříve mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Mezi lety 2023 a 2025 má pak v Bohunicích postupně růst nová superporodnice za dvě miliardy korun. Půjde o nejmodernější zařízení svého druhu ve střední Evropě.

NOVINKY V KAMPUSU

- Nová pětipodlažní budova ve Studentské ulici.
- Hotovo má být v září roku 2025.
- V budově se bude nacházet Farmaceutická fakulta MU, Preklinické centrum MU a Národní institut infekčních chorob.
- Stavba je součástí strategického záměru, v němž MU proinvestuje zhruba 7,5 miliardy korun.
- Mezi lety 2023 a 2025 má v Bohunicích vyrůst i nová porodnice.