Pokrok si pochvaluje náměstek primátorky Petr Hladík. „Nový komplex se sto padesáti lůžky v pětasedmdesáti dvoulůžkových pokojích pro dlouhodobě nemocné se posune k územnímu řízení a následně k výběru zhotovitele,“ sdělil.

Součástí vstupní haly budou atria zajišťující přirozené světlo. „Střecha vstupní haly je projektována jako pobytová. Bude osázena vhodnou vegetací a zároveň se takto přirozeně propojí okolní zahrada se samotným zdravotnickým zařízením. Celkově pro nás byla významná udržitelnost a ekologie budov, proto budou mít i jednotlivé pavilony zelenou střechu. Srážková voda se bude kumulovat v retenčních nádržích a bude dále využívána například k zavlažování,“ doplnil Petr Hladík.

Jednotlivé pavilony budou čtyřpodlažní a kromě zázemí pro pacienty bude zdravotnický komplex vybaven ordinacemi lékařů, pracovnami zdravotních sester, rehabilitačními místnostmi, prostory stacionární péče, jídelnami, sociálním zázemím a dalším vybavením. „V projektu se počítá také s jedenapadesáti parkovacími místy, kdy čtyřicet z nich bude zakryto pergolou. Plocha na Červeném kopci je připravena na stavbu, protože v loňském roce proběhla nutná demolice původních budov léčebny dlouhodobě nemocných,“ řekl radní za oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Místním se záměr líbí. „Jsem rád, že tu takové zařízení vznikne. Je to potřeba. Zároveň oceňuji, že se při stavbě bude myslet na ekologii,“ uvedl Tomáš Sklepek.

LUKÁŠ SOLAŘ