Radní v příštím roce počítají s několika nákladnými projekty. Jsou to například rekonstrukce školní jídelny Základní školy Arménská a rozšíření kanceláří radnice v Dlouhé ulici. „Covidová kalamita nutí mnoho radnic šetřit.  My jsme mohli rozpočet doplnit o příjmy, které vyplynuly z hospodaření předchozích let. Celkem jsme takto pro příští rok ušetřili víc než šestnáct milionů,“ doplnil místostarosta.

Podle Adama Poláka by teď měli radní měst výdaje co nejvíc omezit. „Nikdo nemůže vědět, jak to tady bude za rok vypadat. Kvůli covidu se může situace ještě zhoršit,“ myslí si mladý muž.

Nové tramvaje Drak, které kompletně sestrojí z dílů zaměstnanci dopravního podniku, vyrazí stejně jako dosud na linku 4.
Dalších devět šalin v novém roce. Podívejte se, jak se rodí brněnský Drak

Současné pandemii a očekávanému snížení daňových příjmů se musel podřídit rozpočet brněnského magistrátu. Chybějící dvě miliardy chtějí brněnští radní kompenzovat úsporami a prodejem městského majetku. Počítají i se snížením transferu peněz městským částem. „Úsporami běžných výdajů získáme 300 milionů a snížením transferů městským částem dalších 83 milionů korun,“ řekla na začátku prosince ke schválenému rozpočtu brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Bohunice ale tyto úspory výrazně nezasáhly. „ I přes nepříznivý stav se o svěřený majetek musíme starat. Školní jídelna včetně kuchyně je v tak dezolátním stavu, že je ohrožena její funkčnost. Víme o tom už delší dobu a proto jsme usilovali o přidělení prostředků na její rekonstrukci. Také kancelářské prostory naší radnice jsou zcela vyčerpané, nejsme schopní reagovat na stále se zvyšující objem administrativy. Nejvíc patrné to bylo právě letos, kdy jsme museli řešit rozmístění jednotlivých úředníků kvůli covidovým opatřením,“ řekl Hrdlička.