I díky příznivému počasí se  výzkumníkům  podařilo zachytit obrazy koróny Slunce ve fázi jeho klesající aktivity, kdy je struktura magnetického pole této hvězdy zcela odlišná od fáze maxima. „Letos jsme poprvé zachytili korónu ve fázi, kdy se aktivita Slunce blíží minimu. Magnetické siločáry vycházejí ven v místě severního pólu a pak vstupují na pólu opačném. Naopak pokud je Slunce v maximu, ani odborník často nemá šanci snadno poznat, kde magnetické póly jsou,“ prohlásil vedoucí výpravy Druckmüller.

Právě proto se snaží neustále zdokonalovat systém, který vyhodnocuje zachycená data. „Vyvinuli jsme jej  speciálně pro pozorování úplného zatmění Slunce a je navržený tak, aby co nejvíce usnadnil práci na různých pozorovacích místech v různých podmínkách,“ vysvětlil systém Pavel Štarha.

Další zatmění bude za dva roky. Tým z brněnské techniky jej pojede sledovat do Chille. 

ELIŠKA KOUKALOVÁ