Cílem vědců je vytvoření flotily detektorů, které by postupně pokrývaly celou oblohu. Propojením dat pak budou schopni zjistit místa, odkud záblesky gama záření pocházejí. „Celkově tak budeme mít ve vesmíru detektory tři. První se tam dostal v březnu a již prokázal, že s jeho pomocí svedeme rutině detekovat záblesky gama záření. Doposud jich zaznamenal pět, dva z nich za pouhých osmi hodin,“ uvedl Norbert Werner.

Záblesky gama záření vznikají při srážkách neutronových hvězd, černých děr nebo při zřícení rychle rotujících hvězd. Jde o jev natolik silný, že kdyby se udál v dostatečné blízkosti Země – několik tisíc světelných let – měl by za následek zánik většiny života na planetě.

Zdroj: Youtube

„Gama záblesky jsou jednou z nejnásilnějších vesmírných událostí, při níž se uvolňuje nesmírné množství energie. Představují možnost, jak objasnit a prokázat řadu fyzikálních jevů,“ uvedl kolektiv autorů ve vědeckém časopise The Astrophysical Journal.

Gama záblesky poprvé zachytily družice v šedesátých letech minulého století. Američané je tehdy do vesmíru vyslali, aby zjistili, zda Sovětský svaz neprovádí zakázané testy jaderných zbraní.

Družice nicméně zaznamenaly energetické výboje o takové síle, až vědci vyloučili, že by zdrojem mohly být jaderné zbraně. Vzápětí zjistili, že jde o přírodní kosmické jevy, kterými se od roku 1973 zabývají astronomové.

GAMA ZÁBLESKY

- Poprvé zachyceny v šedesátých letech minulého století.
- Vznikají při srážkách neutronových hvězd, černých děr nebo při gravitačním zřícení velmi hmotných, rychle rotujících hvězd.
- Jeden z nejnásilnějších známých kosmických jevů.
- Raketa Falcon 9 ve čtvrtek do vesmíru vyslala dva detektory gama záblesků.
- Získaná data analyzuje výzkumná skupina pod vedením Norberta Wernera z Masarykovy univerzity.