I když má nový rozvoj lokality nabídnout bydlení pro tisíce lidí, počítá se s tím, že průjezd mezi oběma čtvrtěmi bude možný jen pro městskou hromadnou dopravu.

Množství zahrádek rozprostírajících se dnes na území Červeného kopce v Brně mají v budoucnu vystřídat rodinné a obytné domy pro až deset tisíc lidí. Při zásadní proměně oblasti nacházející se mezi Bohunicemi a Štýřicemi vznikne nová silnice vedoucí okolo vrcholu kopce. Propojí existující ulice Vinohrady a Kamenice. Její umístění a další související záležitosti prověří podrobná technická studie, pro kterou nedávno městští radní vybrali zhotovitele.

Studie Komunikace Červený kopec - Vinohrady - Kamenice upřesní mimo jiné parametry komunikace. „Je třeba, aby dokumentace zohlednila využití městské hromadné dopravy, nezbytný rozsah chodníků, vhodnost či nemožnost parkování a potřeby cyklistů. Počítat má také s umístěním inženýrských sítí, nezbytných pro městskou urbanizaci území,“ sdělil městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Zbývající obchody a řada služeb otevřela v pondělí po několika měsících omezení.
Konečně otevřeno! Lidé vyrazili pro boty, oblečení i knihy

Nová silnice propojí Bohunice v blízkosti vazební věznice s vrchní částí Štýřic. „Napojí se na ulici Kamenice v prostoru u zahrádkářské osady, kde jsou městské pozemky. Pokračovat má dál kolem vrcholu kopce s následným propojením na ulici Vinohrady v místě severně od bývalého sportovního hřiště,“ přiblížil Kratochvíl.

Představitelé Bohunic si u nové silnice kladou zásadní podmínku, že mezi oběma částmi budoucí zástavby může projet jen městská hromadná doprava. „Aby tam neprojížděla osobní auta. Dopravní značení má oblast rozdělit na bohunickou část, odkud doprava zamíří k nám do ulice Kamenice, a část patřící už na území Brna-středu, odkud bude doprava směřovat dolů do Vídeňské ulice,“ uvedl tamní starosta Antonín Crha.

Policisté při práci. Ilustrační foto
Jsem žena. Tvrdil opilec. Seděl na silnici v centru Brna

Potřeby omezit průjezd individuální dopravy přes kopec jsou si zástupci města vědomi. „Bude to nutné, aby se komunikace nestala zkratkou mezi oblastí Bohunic a centrem Brna,“ podotkl Kratochvíl.

S komunikací vedoucí okolo vrcholu kopce počítá už současný územní plán města. Zakreslená je i v návrhu nového plánu, jehož upravenou podobu zveřejní zástupci města okolo poloviny května.

V současnosti vede mezi Bohunicemi a Štýřicemi silnice okolo zahrádek po ulicích Kejbaly a Vinohrady. Průjezd omezují zákazové dopravní značky.

Prověřující technická studie řeší také uliční uspořádání silnice kvůli tamnímu složitému terénu a komplikovaným majetkoprávním vztahům. „Zpracuje také cenový odhad stavby s možností jejího rozdělení na etapy podle reálného postupu urbanizace území a s koncepční návazností na ostatní infrastrukturu. Prověří zároveň, zda bude nutné dosadit uliční zeleň, a to v koordinaci s budováním inženýrských sítí, veřejného osvětlení či trakčního vedení pro trolejbusovou dopravu," řekl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Mezistanice lanovky Riviéra u Bauerovy ulice.
Na Žabovřeskou v Brně naváže příští rok další část VMO. Okolo výstaviště

Oblast Červeného kopce označují pracovníci kanceláře městského architekta v návrhu nového územního plánu jako jednu z devíti klíčových rozvojových lokalit. V nich se má město prvořadě rozvíjet.

Podle realitního makléře Jakuba Faráře je Červený kopec atraktivní lokalitou pro bydlení. „Jedná se o širší centrum města, okolo je tam příroda, do Štýřic je to kousíček. Nevím, jestli podobná lokalita v Brně vůbec je. Je otázka, co by tam přesně vyrostlo za bydlení. Tím, že jde na Brno o specifickou lokalitu, je nutné všechno promyslet a zasadit tam zástavbu, která bude na místo pasovat,“ okomentoval.

Nová silnice přes Červený kopec
- Prověří ji technická studie Komunikace Červený kopec – Vinohrady – Kamenice, pro kterou městští radní nedávno vybrali zhotovitele, firmu Ateliér DPK s nejnižší nabídkovou cenou 250 tisíc korun bez daně.
- V prostoru zahrádkářské osady se napojí na ulici Kamenice, dál má vést okolo vrcholu kopce, následně vyústí do ulice Vinohrady severně od bývalého sportovního hřiště. Představitelé města počítají s omezením průjezdu individuální dopravy, aby si řidiči nekrátili cestu mezi Bohunicemi a Štýřicemi.
- Její umístění, uliční uspořádání a další související záležitosti ukáže technická studie zpracovaná do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy podepsané mezi představiteli města a zhotovitelem, který pak bude mít další měsíc na dopracování případných úprav po projednání.