Spolek už dříve projekt přestavby Plotní a Dornychu připomínkoval, bez úspěchu. „Současná podoba rekonstrukce ulic Plotní a Dornych neodpovídá potřebám moderního města 21. století. Nemluvě o nerespektování Cyklogenerelu a dalších strategických dokumentů města Brna,“ zhodnotil místopředseda dopravní komise Rady města Brna a člen sdružení Brno na kole Marek Lahoda. Přestavba podle něj přivede do centra města ještě více aut a navíc ignoruje potřeby chodců a cyklistů.

„Magistrát nás k přípravě a řešení cyklodopravy v těchto místech nepřizval. Projektovou dokumentaci si vždy musíme složitě zajišťovat, naše oficiálně podané připomínky magistrát dosud vždy zamítl,“ doplnil mluvčí spolku Michal Šindelář.

Užití protihlukových stěn magistrát zdůvodňuje hlukovými limity, které platí pro všechny nově budované tramvajové tratě. „V jiných částech města vznikly tramvajové tratě před stanovením zákonných hlukových limitů. Pokud by se jen rekonstruovala stávající trať, nebyly by protihlukové stěny nutné,“ uvedla mluvčí brněnského magistrátu Anna Dudková.

Už v době přípravy projektu se radní snažili dodržení hlukového limitu nové trati vyřešit. „Představitelé města jednali i s ministerstvem. Nicméně zákon je postaven takto, a bez ohledu na názor či preference investora bylo umístění stěn nevyhnutelné,“ řekla Dudková.

Podle ní současný projekt počítá s betonovými protihlukovými stěnami vysokými od devadesáti do sto padesáti centimetrů. Podél domů budou stěny prosklené a budou sahat do výšky přes tři metry. „Všechny parametry protihlukových stěn vycházejí z provedené protihlukové studie,“ doplnila Dudková.