Pracovníci Veřejné zeleně města Brna odstraňují stromy napadané kůrovcem a oslabené suchem. „Kvůli němu se smrky nemohou bránit útoku lýkožrouta. Nemají v sobě dostatek vody. Napadl už i borovice. Suchem trpí všechny stromy včetně akátů, které mají napadený kořenový systém,“ řekla krajinářská architektka Eva Damcová.

Rokle zůstane lidem otevřená i při kácení a údržbě zeleně. „Vyžádají si vždy pouze lokální uzavření pro návštěvníky. Místa budou označená,“ uvedla radní Brna-severu pro životní prostředí Marie Kselíková. V parku lidé najdou informační tabule s vysvětlením prováděných prací a upozorněním, že musí dbát zvýšené opatrnosti.

V první fázi se arboristé zaměří na část Čertovy rokle mezi centrem volného času v Milénově ulici a mateřskou školou v Blažkově. Po kácení stromů se pustí do opatření na zadržení dešťové vody, která po prudkých svazích rychle odtéká z parku pryč. Svahy zpevní dřevěnými ploty a u hlavní cesty vybudují zatravněné příkopy. „Strmé svahy zpevníme dřevěnými ploty, které vyplníme zeminou a osadíme keři. Podél hlavní cesty vybudujeme otevřené zatravněné příkopy, které srážkovou vodu svedou do vsakovacích jam,“ doplnila Damcová.

Při výsadbě nových stromů a keřů se chtějí zástupci radnice a pracovníci zeleně zaměřit na druhovou pestrost. V místě přibudou listnaté a jehličnaté dřeviny odolné na stávající klimatické podmínky.

Dělníci tam v létě začnou stavět lávku, která propojí obě strany sídliště. Momentálně úředníci radnice Brna-severu vyřizují stavební povolení.

Letošní údržba a kácení části porostů v Čertově rokli je první ze čtyř etap obnovy zeleně v tamním parku. V příštím roce se arboristé pustí do další fáze. Ošetří při ní dřeviny a další porosty v prostoru nad konečnou tramvají.