Odborníci zmapují stav sedmi brněnských městských částí. Studii vypracují během následujících osmi měsíců. Mezi zkoumané části patří Bohunice, Kohoutovice, Komín, Nový Lískovec, Brno-sever, Černovice a Židenice.

Pak navrhnou konkrétní ekologická řešení vytipovaných objektů, které vlastní město. Součástí budou i volné plochy a prostranství typu parkoviště, chodníky nebo celé areály.

Právě v Židenicích už dešťovou vodu využívají. „Máme retenční nádrž na Juliánském náměstí. Zaléváme vodou z ní trávníky. Druhý projekt teď děláme v parku Marie Kudeříkové,“ vyjádřil se židenický místostarosta Petr Kunc.

Nový projekt má svádět vodu z okolních výškových budov do propustné střechy, ze které se bude vláha stahovat ke stromům. „Mělo by se tam vytvořit takové mikroklima,“ dodal Kunc.

Podle hydrologa Adama Viziny je dobré zadržovat vodu v jakékoliv formě. „Využívání dešťové vody je jedna z cest, jak řešit sucho a nedostatek vody. Cest je ale spousta. Vždy jde o komplex nějakých opatření, není to jen o tom, že by jedno bylo spásné,“ vysvětlil.

Využití dešťové vody může být rozmanité. „Například propustné zpevněné povrchy, retenční nádrže, vsakovací zařízení nebo akumulační nádrže. Dají se využít pro následné zavlažování zeleně,“ vyjmenoval náměstek primátorky Petr Hladík. Navržené prvky bude možné vzájemně kombinovat.

Další cestou, jak řešit sucho a nedostatek vody, může být propojování vodních soustav. „Propojování má zabezpečit v době sucha vodu na celém území Jižní Moravy a Vysočiny. Například je někde třeba nekvalitní voda a jsou místa, kde nemůžou ani stavět nové domy, protože nemají dostatek pitné vody. Tam můžeme díky tomuto přivést novou čistou vodu,“ vylíčil jihomoravský radní Vladimír Šmerda.

Jde podle něj o největší projekt v České republice, který bude stát desítky miliard korun a celý potrvá alespoň třicet let.

KAROLÍNA STÁRKOVÁ