Nejen zvuk, ale i obraz. Brněnský dopravní podnik vybaví od začátku května svoje revizory kamerami, které budou natáčet postup jejich práce. „K pořízení kamerového monitorovacího systému jsme se rozhodli kvůli opakujícím se verbálním útokům ze strany cestujících a množství neoprávněných stížností na výkon pracovníků přepravní kontroly. Budeme tak mít spolehlivé podklady pro vyhodnocení a případné řešení všech podnětů tohoto typu. Dalším důvodem je i součinnost s policií, které záznamy mohou pomoci při objasňování případů trestné činnosti,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Šaliny linky 4 se od soboty 27. dubna vrací na svou původní trasu až do brněnských Maloměřic a Obřan. Prohlédněte si, jak to nyní vypadá na Tomkově náměstí a okolí, kudy kvůli výstavbě VMO šaliny nemohly jezdit.
Návrat šalin skrz nové Tomkovo náměstí v Brně. Prohlédněte si, jak to tam vypadá

Kamerové systémy využívají i revizoři jiných dopravních podniků v České republice. Kamery mají speciální šifrování a jsou tak zabezpečené proti zneužití.

Kontrola jízdenek revizory v Brně:

Zdroj: Deník/Tereza Hálová

Brněnský dopravní podnik od roku 2011 pořizuje v obdobném režimu audiozáznamy práce svých revizorů. Toto opatření přispělo k výraznému snížení počtu fyzických napadení a úrazů revizorů i počtu stížností. Například v roce 2008 cestující zranili revizora ve třiceti případech, o rok později v devatenácti. Od roku 2011 se pohybuje počet těchto úrazů do desíti.


Nahrává se anketa ...

Kamery nebudou sloužit pouze k ochraně revizorů, ale také jako důkaz při řešení sporných momentů. „Typickým případem, ve kterém nám kamerový systém pomůže, je okamžik zahájení kontroly. Někteří stěžovatelé tvrdí, že neměli prostor si jízdenku ve voze zakoupit nebo označit. Ze záznamu budeme mít jasnou informaci o postupu cestujícího, zda na to čas měl a opravdu plánoval jízdenku zakoupit,“ řekl vedoucí tarifního odboru DpmB Vít Prýgl.