Budovu na svém pozemku staví Biskupství brněnské. Sedmipatrový dům má v budoucnu sloužit k ubytování studentů a vyučujících. Místní se obávají, že bude kvůli novým bytům v lokalitě nedostatek parkovacích míst. „Už tak je problém zaparkovat. Protože biskupství stavbu označilo jako koleje, mohlo snížit počet parkovacích stání. Namísto zeleně má navíc vyrůst sedmipatrová budova v lokalitě, kde mají ostatní o tři patra méně,“ míní Jaroslav Pazdera, který v ulici vlastní byt.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Nový územní plán Brna má umožnit vysokou výstavbu u Lužánek.

Zdroj: Deník/Terezie Heinz

Projektový manažer společnosti Urbanon, která má práce na starost, tvrdí, že stavba nebude výrazně vyčnívat a do budoucna si slibuje i zlepšení situace s parkováním.

„Jsme přesvědčeni, že budeme vzhledem k předpokládaným klientům potřebovat méně parkovacích míst, než jich máme v podzemních garážích k dispozici. Počítáme s tím, že část parkovacích ploch nabídneme k pronájmu sousedům na ulici Jaselská,“ komentoval Tomáš Kouřil.

Kouřil potvrdil, že bude mít dům sedm pater, neznamená to ale podle něj, že bude v zástavbě vyčnívat. „Stavba je v proluce ohraničené z obou stran historickými domy, které mají nižší počet pater. V minulosti se ale stavěly domy s velmi vysokými stropy, takže jedno patro zabralo klidně i více než čtyři metry,“ popsal zástupce firmy s tím, že z důvodu současných standardů bude uliční římsa ve stejné výšce jako u okolních domů.

Plánovaná podoba nového hlavního vlakového nádraží v Brně.
Přístup k novému nádraží v Brně: známe plány, počítají s velkou mostní estakádou

Proti rozhodnutí o stavebním povolení, které mělo výstavbu kolejního domu umožnit, se už před časem odvolala skupina obyvatel sousedících budov. Nyní upozorňují na to, že se pracovníci úřadu údajně při vyřizování stížností neřídili správním řádem.

Podle Pazdery podložilo územní rozhodnutí, které je k výstavbě domu Augustin potřeba, stanovisko odboru památkové péče Magistrátu města Brna. „Po našem odvolání toto stanovisko zrušili zástupci krajského odboru kultury a památkové péče. Tím pádem se podle správního řádu mělo obnovit územní řízení. To se ale nestalo,“ popsal Pazdera.

Podívejte, jak to na staveništi vypadá:

Zástupci stavebního úřadu popřeli, že by svým jednáním porušili zákon. „Stavební úřad v dané věci postupoval podle stavebního zákona a správního řádu. Územní rozhodnutí i stavební povolení nabylo právní moci, poté nikdo nepodal podnět k obnově řízení,“ informoval mluvčí městské části Brno-střed Michal Šťastný.

Obnovit řízení by podle něj bylo možné pouze za předpokladu, že by se například objevila nová skutečnost, která předtím nebyla známá.

Pazdera dále sdělil, že městští památkáři vydali další rozhodnutí, se kterým krajští památkáři nesouhlasí. „Rozhodnutí není podkladem stavebního povolení, protože bylo dodáno později. Je tak údajně ve stavebním řízení nepřezkoumatelné,“ doplnil majitel bytu s tím, že se v tomto případě už nemůže odvolat.

Plánovaná lanovka z Pisárek k univerzitnímu kampusu v Bohunicích.
Příprava sporné lanovky v Brně: stavbu posvětilo ministerstvo, klade si podmínky

Mluvčí Brna-středu podotkl, že je nutné vnímat vývoj situace. „Stavební úřad vydal před třemi lety na základě kladného stanoviska městských památkářů územní rozhodnutí. O rok později vydali úředníci stavební povolení, proti kterému účastníci podali odvolání,“ vylíčil Šťastný.

Konkrétně lidé v odvolání napadli právě stanovisko městského odboru památkové péče, které následně jako nadřízený orgán přezkoumali pracovníci odboru kultury a památkové péče Jihomoravského kraje a nařídili památkářům města stanovisko přepracovat. „Na základě přepracovaného kladného stanoviska jsme stavební povolení potvrdili,“ vysvětlil Šťastný.

Stavba kolejního domu:

Zdroj: Deník/Klára Hrbáčková

Obyvatelé se ale s vysvětlením města nespokojili a podali proti rozhodnutí úřadu žalobu. „Žaloba nám zbyla jako jediný možný prostředek,“ podotkl Pazdera.