Soud o lanovce rozhodne v nadcházejících týdnech. První stání je naplánované na čtvrtek 20. června. „Připravujeme se ve spolupráci s ministerstvem dopravy na soudní jednání a budeme se snažit prokázat, že jsme se vypořádali v rámci platného stavebního povolení se všemi věcmi, se kterými jsme měli," řekl Brněnskému deníku Rovnost brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Věří, že soud vyhoví argumentům z jejich strany.

Podle představitel Brna oblast multifunkční haly, výstaviště a koupaliště Riviéra bude stále více v nárazových časech extrémně zatížena návštěvníky. „Lanovka tak logicky pomůže s návozem a vyklizením návštěvníků velkých akcí právě v těchto areálech, aby se snížil počet aut vjíždějících do centra města," míní Kratochvíl.

Lanovka do kampusu

  • má být 1700 metrů dlouhá
  • bude mít kapacitu až 2 000 lidí za hodinu
  • cestou překoná převýšení 71 metrů
  • v provozu má být denně mezi 6. a 22. hodinou
  • předpokládané náklady jsou asi 950 milionů korun

Zmínil také plánovanou výstavbu velkokapacitního parkovacího domu pro přibližně šest stovek aut v blízkosti kampusu, odtud se pasažéři dostanou lanovkou právě k hale, výstavišti či na Riviéru. Vedení města zároveň tvrdí, že se jedná o ekologickou dopravní variantu, která je tichá a její provoz zatěžuje životní prostředí výrazně méně než třeba tramvaje.

Podle ornitologů by zamýšlená stavba lanovky z Pisárek do Bohunic nenávratně poškodila cennou lesní lokalitu na pravém břehu řeky Svratky, včetně největšího jihomoravského nocoviště havranů a kavek. „Upozorňujeme na ignorování faktu, že v lokalitě žijí zvláště chránění živočichové, na které bude mít výstavba lanovky negativní vliv. Dále poukazujeme na to, že nebylo vedeno řízení o výjimce z ochrany zvláště chráněných druhů," přiblížil předseda jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické Jan Sychra.

Na svazích nad Riviérou na pravém břehu Svratky, kudy by vedla zamýšlená trasa lanovky, rostou podle ornitologů nejrozsáhlejší lesy v blízkosti centra města, včetně starších porostů. Z ornitologického pohledu patří lokalita mezi nejvýznamnější v rámci celého Brna, vyskytuje se tam víc než osmdesát ptačích druhů, z toho třicet je zvláště chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Jde například o morčáky velké, ledňáčky říční či ostříže lesní.

S lanovkou nesouhlasí také někteří zástupci brněnské opozice. Například Matěj Hollan upozornil na to, že lanovka je nekonkurenceschopná klasické hromadné dopravě, zejména, pokud připočítá přestupy, které jsou u lanovky komplikované. „Jako bývalý náměstek pro dopravu jsem s výstavbou nesouhlasil," podotknul nedávno Hollan.

Stavba lanovky je v plánu už od roku 2015 a má kladná stanoviska odboru životního prostředí jihomoravského krajského úřadu, že nebude mít negativní vliv na životní prostředí a na místní floru a faunu. „Připadá mi absurdní, že se někdo probudí až v momentě, kdy máme všechna povolení," podotkl Kratochvíl k odpůrcům.