Česká společnost ornitologická napadla stavební povolení potrvrzené ministerstvem dopravy a Městský soud v Praze vydal předběžné opatření, díky němuž zástupci města, respektive brněnského dopravního podniku nemohou v investici pokračovat. První stání bylo naplánované na čtvrtek 20. června, ale soud, který má rozhodnout o dalším osudu lanovky, bude mít pokračování. „Jednání bylo odročeno na 15. srpna," sdělil Brněnskému deníku Rovnost brněnský radní Petr Kratochvíl.

Lanovka mezi kampusem a výstavištěm

  • má být 1700 metrů dlouhá
  • bude mít kapacitu až 2 000 lidí za hodinu
  • cestou překoná převýšení 71 metrů
  • v provozu má být denně mezi 6. a 22. hodinou
  • předpokládané náklady jsou asi 950 milionů korun

Podle jeho vyjádření doputoval na soud den před červnovým stáním další posudek.

Investice skoro za miliardu korun má své příznivce i odpůrce. Podle představitel Brna oblast multifunkční haly, výstaviště a koupaliště Riviéra bude stále více v nárazových časech extrémně zatížena návštěvníky. „Lanovka tak logicky pomůže s návozem a vyklizením návštěvníků velkých akcí právě v těchto areálech, aby se snížil počet aut vjíždějících do centra města," míní Kratochvíl.

Podle ornitologů by zamýšlená stavba lanovky z Pisárek do Bohunic nenávratně poškodila cennou lesní lokalitu na pravém břehu řeky Svratky, včetně největšího jihomoravského nocoviště havranů a kavek. „Upozorňujeme na ignorování faktu, že v lokalitě žijí zvláště chránění živočichové, na které bude mít výstavba lanovky negativní vliv. Dále poukazujeme na to, že nebylo vedeno řízení o výjimce z ochrany zvláště chráněných druhů," přiblížil předseda jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické Jan Sychra.

S lanovkou nesouhlasí také někteří zástupci brněnské opozice. Například Matěj Hollan upozornil na to, že lanovka je nekonkurenceschopná klasické hromadné dopravě, zejména, pokud připočítá přestupy, které jsou u lanovky komplikované.

Stavba lanovky je podle vedení Brna v plánu už od roku 2015 a má kladná stanoviska odboru životního prostředí jihomoravského krajského úřadu, že nebude mít negativní vliv na životní prostředí a na místní floru a faunu.