Do Brna jezdí část řidičů žijících severně od Brna po Fryčajově ulici. To ale podle vedení Maloměřic a Obřan dopravu v městské části zásadně ovlivňuje. Jiné řešení ale údajně nepřichází v úvahu. „V dalších trasách, například v ulici Zlatníky, je omezení průjezdu, a přes Cacovickou stejně ústí do Soběšické. Tam se napojují na silnici, která není určená pro tak vysoký nárůst dopravy," popsala Vedoucí odboru investic, dopravy a vodního hospodářství v Maloměřicích a Obřanech Iveta Zárubová.

Po uzavírce Karlovy ulice se situace zhoršila.

Takto vypadal první den uzavírky:

První pracovní den a omezení dopravy u Tomkova náměstí v Brně. | Video: DEník/Magdaléna Blažková

„Přispěl k tomu i nový semafor a menší propustnost Valchařské ulice. Řidiči si mnohdy hledají jiné možnosti průjezdu, někdy i s tím, že porušují dopravní předpisy a někdy jsou i velmi bezohlední," sdělila Zárubová s tím, že další komplikace s sebou přináší i omezení ve Svatoplukově a Gajdošově ulici.

Zhuštěnou dopravu v Maloměřicích a Obřanech pociťují i řidiči příjíždějící do Brna po Fryčajově. „Situace je tragická. Ráno bývá fronta až k serpentinám před Bílovicemi. Nabádáme řidiče, aby jezdili přes Ochoz či přes Adamov a dále na Soběšice," potvrdil řícmanický starosta Libor Slabý.

Kromě objízdné trasy přes Ochoz u Brna na Jedovnickou ulici upozornili starostové obcí severně od Brna i městské části Maloměřice a Obřany na možnost využití odstavného parkoviště v Bílovicích nad Svitavou a použití vlakového spoje do centra Brna. Vlakem do města cestuje z Bílovic například Bronislava Veselá. „Je to super spojení, obzvláště v dobách rekonstrukcí mezi Bílovicemi a Tomkovým náměstím. Samozřejmě, pokud jsou cesty normálně průjezdné, využívám i autobusy," poznamenala.

Aby alespoň částečně předešli dopravním komplikacím, uvedli zástupci Maloměřic a Obřan údajně požadavek na omezení tranzitní dopravy přes městskou část do vyjadřovacího protokolu k uzavírce Karlovy ulice na konci loňského roku. „Bohužel jinde nebyl prostor zmínit naše obavy z dopravního kolapsu. To, že tranzit omezován nebude, nám bylo sděleno pouze telefonicky po zaslání vyjadřovacího protokolu," podotkla Zárubová.

Zamítnutí požadavku na omezení tranzitní dopravy přes Maloměřice a Obřany ale Ředitelství silnic a dálnic popřelo. „Všichni zúčastnění byli seznámeni s aktuálním návrhem řešení a zmíněné námitky jsme neobdrželi," uvedla mluvčí společnosti Lucie Trubelíková.

Kromě toho vedení městské části žádalo o úpravu provozu nových semaforů na výjezdu z Valchařské. Jejich provoz ve čtvrtek projednávali zástupci Ředitelství silnic a dálnic na velké koordinační poradě města Brna.„ Aktuální stav v této části již nelze změnit či vylepšit. Jedná se však o dočasné řešení a omezení, které skočí se zprovozněním hlavní trasy VMO Tomkovo náměstí a Rokytova," sdělila Trubelíková.

Zmíněnou světelnou signalizaci nicméně silničáři z důvodu zajištění větší plynulosti provozu vypnuli. Aktuální čekací doba by podle Trubelíkové měla být pět až deset minut.

Nová dopravní omezení platí v okolí Tomkova náměstí od první červnové neděle. Mezi ta nejvýraznější patří úplná uzavírka Karlovy ulice v úseku od křižovatky s Provazníkovou po orientační číslo 36 a převedení dopravy do jednoho pruhu v obou směrech ve Svatoplukově v úseku od Marie Kuncové po Karlovu. Uzavřená je také křižovatka Svatoplukovy a Podsednické. Do jednoho pruhu je převedená také doprava od Tomkova náměstí po Husovický tunel ve směru k tunelu. V opačném směru jezdí řidiči oběma pruhy.

Dopravní omezení potrvají do poloviny sprna, kdy silničáři plánují zprovoznit hlavní trasu velkého městského okruhu na Tomkově náměstí a Rokytově. Od července se k nim přidá i kompletní uzvaírka Husovického tunelu. Dopravu převedou pracovníci na takzvanou starou Provazníkovu, a to v úseku od Tomkova náměstí po Merhautovu ulici v režimu jednoho jízdního pruhu v každém směru.