Dosavadní travnatá plocha u křižovatky brněnských ulic Úvoz a Pekařská se výrazně promění. Projekt Pocta královně Elišce Rejčce, která se ve čtrnáctém století zasadila o vznik nedalekého kláštera, přinese do místa nové stromy i prostor k odpočinku a posezení. „Mandloňový sad má reprezentovat duchovní rozměr místa, betonové kvádry pak devět rukopisů zhotovených pro ženský cisterciácký klášter. Každý z nich nese také latinské slovo charakterizující dvojnásobnou českou a polskou královnu Elišku Rejčku a rozkrývající její bohatý a dramatický život,“ říká brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Za výhodné považuje odborná porota skloubení praktické funkce s nízkou cenou. „Jednotlivé bloky uměleckého prvku mají vedle symbolické úlohy také praktickou funkci, je možné na nich sedět či ležet ve stínu mandloňového sadu. Návrh je navíc hospodárný,“ doplňuje radní s gescí územního plánování a rozvoje Petr Bořecký, který byl součástí hodnotící komise. Předpokládanou cenu projektu město Brno nezveřejnilo.

Tragédií skončila ve středu o půl deváté dopoledne havárie u Kníničské ulice v Brně.
Tragická nehoda na zastávce Svratecká v Brně. Muže srazila tramvaj, zemřel

Na rozdíl od některých jiných míst v Brně, nebude mít tato plocha, i když se jedná o poctu konkrétní osobě, žádnou sochu. „Důležité bylo rozhodnutí upustit od figurálního sochařského ztvárnění. Královna Eliška Rejčka totiž nemá ustálenou ikonografickou podobu ani atributy, s nimiž by byla zobrazována,“ vysvětlují svůj postup autoři vítězného návrhu Michal Palaščak a Helena Lukášová.


Nahrává se anketa ...

Jejich dílo získalo v soutěži až druhé místo. První totiž odborná porota neudělila. „Žádný návrh nebyl natolik přesvědčivý, abychom mu udělili první cenu. Přesto má vítězný šanci dát místu nový a lepší život,“ říká ředitel Kanceláře architekta města Brna Jan Tesárek.

JEŠTĚ JEDNOU SI PROHLÉDNĚTE ÚSPĚŠNÉ NÁVRHY:

Zdroj: poskytl KAM Brna

Lidé si mohou všech 34 soutěžních návrhů prohlédnout na výstavě v Urban centru na Staré radnici v Brně, a to od druhé poloviny května.

DETAILY VÍTĚZNÉHO NÁVRHU POCTA ELIŠCE REJČCE

  • Umístění: 2. cena
  • Odměna: 250 000 korun
  • Autoři: Michal Palaščak, Helena Lukášová
  • Popis: Mandloňový bosket zasazený do širší travnaté plochy – mandloň – symbol Panny Marie (bazilika). Na jaře sad v květu evokuje oblaka. Devět mramorových bloků – mobiliář – devět rukopisů, které se vážou k založení kláštera. Každý z bloků nese nápis v latině přibližující komplexní Eliščinu osobnost: femina, uxor, regina, vidua, mater, conditoris, donatoris, amica. Devátý nese její dívčí a královská jména v polské a české variantě – Richeza, Ryksa Elżbieta, Eliška Rejčka – a symbol dvojité koruny.