Na rekonstrukci první poloviny mostu, kde zůstává uzavřený jízdní pás ve směru od Židenic na Komárov včetně přilehlých ramp, stavbaři pracují od začátku loňského roku.

Jundrovský most v Brně, důležitou dopravní tepnu, čeká velká oprava. Z původní stavby zůstanoou pouze opěry s pilíři.
Velká oprava Jundrovského mostu: přes řeku jen po provizoriu a nový cyklopodjezd

Omezení v dopravě při rekonstrukci druhé poloviny mostu budou podle státních silničářů velmi podobná jako v případě první poloviny. „Bohužel takto vytíženou tepnu nelze z důvodu její důležitosti rekonstruovat naráz. Bylo nevyhnutelné činnosti rozplánovat na dílčí části tak, aby provoz v jedné části nebyl přerušen," podotkla už dříve Trubelíková.

Zprovoznění celého mostu bez omezení provozu je v plánu podle Trubelíkové v letních měsících příštího roku.

Okružní křižovatkou Hviezdoslavovy a Bedřichovické ulice v Brně řidiči od července neprojedou. Děníci ji budou rozšiřovat.
Rozšiřování kruhového objezdu ve Slatině: půlroční omezení, známe objízdné trasy

Most Otakara Ševčíka je jedním z nejdelších v České republice. Přemosťuje čtyřpruhovou směrově rozdělenou silnici I/42, Nezamyslovu ulici, tramvajovou a železniční trať a řadu inženýrských sítí pod mosty.