Se změnou dopravního režimu v přednádražním prostoru přišlo vedení Brna před rokem, kdy po rekonstrukci vznikla v části této lokality pěší zóna. Spolu s ní přibyly zákazy odbočení vlevo v Nádražní ulici do Benešovy a v Benešově při příjezdu od viaduktu. Někteří řidiči ale nové značení nerespektovali. „Z něčeho, co se tvářilo jako pěší zóna, je normálně průjezdná cesta," poznamenal tehdy například Matěj Boček.

Krajský úřad na konci loňského roku pěší zónu spolu se zákazy odbočení a dalšími novými značkami zrušil. Dle názoru úředníků město dostatečně nezdůvodnilo, proč omezuje provoz a potřebuje více chránit chodce. Vedení Brna na bezprizorní stav zareagovalo na začátku letoška zřízením sdílené zóny a obnovením dopravního značení, které v místě platí dodnes. Někteří řidiči do Benešovy ulice i přes zákaz stále odbočují.

Na ty si chce město došlápnout pomocí kamer.

Instalovat je plánuje před brněnským hlavním nádražím letos v létě. „Bylo nutné částečně přepracovat projektovou dokumentaci, protože se změnila organizace dopravy na sdílenou zónu. S instalací tak počítáme během prázdnin," sdělila Anna Dudková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Kamery budou nejprve fungovat ve zkušebním režimu. „Do konce roku pak chceme spustit automatický monitoring. Umístění kamer i odhad ceny budeme mít k dispozici až po dokončení dokumentace. Reálná cena pak bude záviset na vysoutěženém zhotoviteli," doplnila Dudková.

Podle brněnských strážníků přijali sdílenou zónu všichni účastníci provozu bez větších zmatků a nezaznamenali v dopravě žádné kolize, neshody ani nedorozumění. „Chodcům usnadňuje přístup na ostrůvky, řidiči obvykle do prostoru najíždějí obezřetně," popsal mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Přesto se v Nádražní ulici strážníci za prvních červnových čtrnáct dní zabývali jedenačtyřiceti dopravními přestupky. „Cíleně se zaměřujeme na porušení zákazu zastavení ve sdílené zóně. Zatímco obecná pravidla s ní spojená řidiči dodržují spolehlivě, zákazovou značku bohužel stále porušují relativně často," poznamenal Ghanem.

Jak šel čas v prostoru před nádražím