Někteří nájemníci obecních bytů v Brně se v době pandemie koronaviru zřejmě ocitnou v absurdní situaci. Zatímco oni musí zaplatit nájem, jejich sousedé bydlící v obecních domech ve stejné ulici třeba i naproti nim budou mít nájemné zcela prominuté.

Radnice Brna-středu a Brna-severu, které mají ve správě nejvíce obecních bytů, totiž zvolily naprosto odlišný přístup k pomoci lidem, kteří se kvůli pandemii dostávají do akutních potíží spojených s placením nájmu. S jiným přístupem se tak setkají různí nájemníci bydlící ve stejné ulici, třeba Bratislavské či Francouzské, protože ty jsou na území obou sousedících městských částí.

Zástupci radnice Brna-středu uvažují o prominutí nájemného ve výjimečných případech. „Jednalo by se o případy propadlé sítem státní podpory. Třeba příspěvek na bydlení je vázaný na doložení úhrady nájmů až do chvíle, kdy o něj žadatel usiluje. Pokud bude nyní mít odklad plateb nájmů, platit je nebude, a nemůže tak v žádosti doložit, že nájem hradil,“ nastínil starosta Brna-středu Vojtěch Mencl.

Na radnici Brna-severu zaplacení nájmů požadují. Při problémech s úhradou ale nájemcům podávají pomocnou ruku. „Přijde mi nesmyslné, abychom se zbavovali možnosti peníze dostat, když je možnost doplatku na bydlení. Pokud někdo přišel o práci či není schopen platit nájemné, vytvoříme mu splátkový kalendář nebo mu pomůžeme spojit se s úřadem práce a získat tam doplatek,“ vysvětlil místostarosta Brna-severu David Aleš.

Radnice Brna-středu už podala na městské zastupitelstvo takzvanou žádost o předchozí souhlas, aby u nájmů bytů mohla odpustit víc než dva miliony korun ročně. Právě tuto hranici stanovuje městská vyhláška. „Záměr jsme schválili a rozšířili jsme ho na všechny městské části. Radnice ale musí navrhnout pravidla, aby byl postup předvídatelný a transparentní. V odůvodněných případech chceme pomoci těm, kteří to potřebují,“ uvedl náměstek brněnské primátorky pro bydlení Jiří Oliva.

Formy pomoci
Brno-střed: Uvažují ve výjimečných případech o prominutí nájemného z bytu.
Brno-sever: Nájemné neodpustí, lidem vytvoří splátkový kalendář či pomohou získat doplatek na bydlení.

O žádosti budou městští zastupitelé jednat, jakmile radnice Brna-středu pravidla pro promíjení nájmů doplní.

Podle mluvčí úřadu práce Kateřiny Beránkové se počet žádostí o doplatek na bydlení oproti běžnému stavu v Brně zvýšil o tři stovky. „Optimální řešení nepříznivé situace způsobené pandemií se nabízí přes dávku pomoci v hmotné nouzi, kterou je mimořádná okamžitá pomoc. Řeší se jí třeba problém se zaplacením nájmu v aktuálním měsíci. V období stavu nouze lidé na kontaktním pracovišti v Brně podali 150 žádostí,“ doplnila Beránková.

Lidé, kteří se ocitnou v akutní platební neschopnosti ve vztahu k úhradě nájmů, se mohou o pomoc ve městě obrátit také třeba na sociální organizaci Diecézní charita Brno. „Klientům v těchto situacích pomáhá služba Celsuz – Odborné sociální poradenství. Řešila dva případy týkající se přímo bydlení a problému zaplatit nájem kvůli výpadku příjmů v době koronaviru. V prvním případě se jednalo o zajištění nového komerčního bydlení s nižšími náklady. Ve druhém případě sociální pracovníci doporučili klientovi vyřídit zvýšení příplatku na bydlení na úřadu práce," sdělil ředitel Charity Oldřich Haičman.