Původně město plánovalo saunu zbourat, početnou komunitu saunařů však rozhodnutí motivovalo k sepsání petice a protestům na dřívějších zasedáních zastupitelstva. Brněnští představitelé proto s komunitou uzavřeli dohodu, že sauna k zemi nepůjde a začali vymýšlet plán na nutné úpravy i pronájem.

Odborné posudky však podle města ukázaly, že by další užívání sauny nebylo bezpečné. „V tuto chvíli nedává rekonstrukce objektu, který je v takto havarijním stavu, ekonomický smysl. Musíme brát také v potaz, že by se tím zkomplikovala probíhající rekonstrukce Arnoldovy vily a přilehlého parku. Ten by se musel po revitalizaci opětovně rozkopávat. Při plánování rekonstrukce Arnoldovy vily a revitalizace přilehlého parku se nepočítalo s tím, že tam objekt se saunou zůstane,“ sdělil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Ženy tří generací, z nichž se nejstarší podepsaná členka narodila v roce 1938, proto v dopise adresovaném primátorce Vaňkové požádaly o osobní schůzku. „Mnohé z nás saunu na počátku osmdesátých let minulého století pomáhaly stavět a kultivovat její okolí. Mnohé z nás saunu navštěvovaly jako děti a v současné době k saunování vedly vlastní děti. A mnohé z nás začaly saunu navštěvovat v posledních letech a oceňovaly, že se mohly stát součástí tak vstřícné komunity,“ četly dopis na zasedání zastupitelstva autorky Marie Kala a Kristýna Hrubanová.

Zároveň upozornily na nedostatek saun v Brně, kam mohou rodiče vzít své děti a cítit se v nich svobodně. „V neposlední řadě je ve městě málo saun, kde si mnozí rodiče malých dětí a penzisté mohou pravidelné saunování finančně dovolit. Jako ženy žádáme reprezentantku našeho města a ženu, aby se s námi setkala a mohly jsme komunikovat možnosti udržení naší dlouholeté komunity,“ pokračovaly členky spolku.

Primátorka Markéta Vaňková poznamenala, že si město kromě znaleckého posudku nechalo navzdory havarijnímu stavu budovy zpracovat také právní posouzení, na základě kterého by komunita využívala objekt na vlastní nebezpečí. „To ale bohužel není právně možné. Jakékoliv problémy nebo škody na majetku a zdraví by tam nastaly, by vždy šly k tíži vlastníka, kterým je Brno. Z toho důvodu jsme se museli přiklonit k původnímu záměru, tedy že sauna bude zbořena,“ okomentovala situaci Vaňková.

Na statickém posudku však saunařům dle jejich slov vadí zejména výrazně nadsazený rozsah i cena požadovaných úprav. Dokument současně vyhodnocuje kompletní renovaci objektu, a to navzdory tomu, že se na základě původní dohody mezi spolkem a zástupci města mělo jednat pouze o opravy nutné k bezpečnému užívání v nadcházejících pěti letech.

„Opravy tak zásadních částí objektu by musel vždy provést pronajímatel tak, aby byl, byť v budoucnu, objekt pronajímatelný. V opačném případě hrozí vysoké nebezpečí škody na zdraví či majetku. Předběžné náklady na nutné opravy jsou vyčísleny na více než osm milionů korun. Ze zkušeností se dá však usuzovat, že by částka byla nejspíš ještě vyšší,“ vysvětlil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Ve snaze o záchranu sauny si početná komunita nechala v uplynulých týdnech zpracovat vlastní nezávislý posudek, projekt rovněž zapojili do participativního rozpočtu Dáme na vás. Na záchranu a obnovu sauny v něm žádají necelých pět milionů korun. Podle primátorky Vaňkové je však demolice komunitní sauny, která se nachází v blízkosti Arnoldovy vily, nevyhnutelná. Kdy přesně dělníci budovu srovnají se zemí, zatím není jasné.