Mimo avizovaných omezení pracují dělníci v Brně přibližně na třech stech dalších drobných i větších dopravních projektů různých investorů. „K většině staveb uvedených v seznamu dosud nemáme návrhy přechodných dopravních opatření, u některých ještě s jejich zpracovateli diskutujeme nad různými úpravami a korekcemi termínů,“ vysvětlila mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová.

Stavby Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)

 • Dálnice D1 mezi 194. a 196. kilometrem – pokračování rozšiřování dálnice na tři pruhy v každém směru.
 • VMO Tomkovo náměstí a Rokytova – uzavírka Karlovy ulice, od července uzavírka Husovického tunelu.
 • Oprava mostu Otakara Ševčíka – od 21. června přesun prací na druhou polovinu mostu.
 • Most přes ulici Černovičky – zhruba od 21. června přesun prací na druhou polovinu mostu.
 • Most přes Bělohorskou ulici – zhruba od 21. června přesun prací na druhou polovinu mostu.
 • VMO Bauerova – pokračování stavebních prací.
 • Oprava úseku Olomoucké ulice směrem z centra, a to od Tržní po Slámovou ulici – rekonstrukce silnice nejspíše letos v červenci.

Stavby Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje

 • Stavba mostu v Merhautově ulici – dokončení první etapy do konce června.
 • Oprava Černovické ulice – zahájení stavebních prací pravděpodobně od července.
 • Kruhový objezd v brněnské Slatině – dopravní omezení od konce května, úplná uzavírka přibližně od července.
 • Obnova Zámecké ulice – začátek nejspíše od července.
 • Rekonstrukce Dusíkovy ulice – oprava v letních měsících.
 • Souvislá údržba vozovky na Staré dálnici – začátek obnovy v červnu.
 • Oprava Sokolovy ulice – stavební práce od června.

Městské projekty

Projekty EG.D

Projekty Tepláren Brno

 • Prodloužení distribuční sítě centrálního zásobování teplem – uzavírka Dělostřelecké ulice potrvá do srpna.
 • Výměna parovodu za horkovod – uzavírka Mlýnské a Masné ulice potrvá do listopadu.
 • Rekonstrukce horkovodu – uzavírka Havlenovy a Rybářské ulice, částečná uzavírka Polní, Křížové, Vojtovy ulice a Poříčí do srpna.

Projekty Dopravního podniku města Brna

Projekty Brněnských vodáren a kanalizací

Stavby Brněnských komunikací

 • Oprava vozovky v Dunajské ulici – stavební práce od června do srpna.
 • Obnova silnice ve Zlínské ulici – rekonstrukce od července do září.

VIDĚLI JSTE? Noční svítící oblaka nad Brnem

Noční svítící oblaka nad Brnem | Video: se svolením Hvězdárny a planetária Brno