Pro Brno je největší problém prašnost. „Polétavý prach, zejména částice PM10 a PM2.5, vedou k rozvoji různých onemocnění. Dostávají se do plic, navíc na sebe navazují různé škodliviny včetně rakovinotvorných látek jako arzen, kadmium, chrom, nikl, olovo nebo benzo(a)pyren, které jsou životu nebezpečné,“ píše se ve studii Příběh ovzduší v Brně Datového portálu města Brna.

Nejhorší situace panuje u měřící stanice ve Svatoplukově ulici, kudy vede dopravní tepna nahrazující zde dosud chybějící část velkého městského okruhu. A to jak kvůli vysokým koncentracím prachových částic PM, ale také oxidu dusičitého a oxidů dusíku. „Měřící stanice tady ukazuje hodnoty blížící se limitu, nebo ho v mnoha letech dokonce překračuje. Vývoj od roku 2011 lze označit za klesající, i když jen velice mírně. Pozitivní je, že od roku 2019 nebyl roční limit překročen,“ zmiňuje zpráva.


Nahrává se anketa ...

Dalšími problematickými místy jsou například dálnice D1 a její okolí nebo místa blízko stavbě velkého městského okruhu Žabovřeská.

Prohlédněte si v galerii mapu města Brna s vyznačenými místy, kde je ovzduší nejhorší (červená barva) a kde nejlepší (tmavě zelená).

Fotogalerie: Ovzduší v Brně. Podívejte se, kde je nejhorší situace