Na konci února strávila pár dní ve španělské Barceloně. Po návratu zůstala preventivně dva týdny v domácí izolaci. Žádné příznaky onemocnění koronavirem Eva Tománková ze Sokolnic na Brněnsku nepocítila. „I tak ale vážně uvažuji, že vyrazím na odběrové místo nechat se dobrovolně otestovat. Mohlo se totiž stát, že jsem se mezitím nakazila od někoho jiného,“ uvedla.

Mezi čtyřmi oblastmi, kde stát plošné testování spustí, je i Brno. „Hlavním cílem je zjistit, jaká část populace se s nemocí setkala a jak má vybudovanou imunitu. Lidé podstoupí vyšetření na přítomnost protilátek a vyplní dotazník. Budeme se ptát, jak jsou zasaženy věkové skupiny,“ nastínil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Odběrové stany lidé najdou v parku na Moravském náměstí v centru města a na parkovišti před univerzitním kampusem v Bohunicích.

Studie kolektivní imunity se zúčastní dospělí do devětaosmadesáti let věku. Musí být zdraví a bez příznaků.

Testování v Brně bude unikátní tím, že se do něj zapojí také děti starší osmi let. „Do studie vstoupí respondent, musí být informován a dobrovolně podepsat souhlas. Pak podstoupí rychlotest. Pokud by byl test pozitivní, provedou mu stěr, který vyšetří laboratoř,“ doplnil Dušek.

Plošné testování v Brně
- Začne ve čtvrtek od osmi hodin ráno.
- Lidi otestují v parku na Moravské náměstí a na parkovišti před univerzitním kampusem v Bohunicích.
- Zapojí se lidé dobrovolníci i lidé oslovení Českým statistickým úřadem a Akademií věd.
- Nechat se otestovat mohou dospělí lidé do devětaosmdesáti let věku i děti od osmi let.
- Musí být zdraví, bez potvrzené nákazy koronavirem a příznaků.
- Na plošném testování se budou podílet zdravotníci Fakultní nemocnice Brno, hygienici i studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Stát plánuje za týden plošně otestovat sedmadvacet tisíc lidí. Aby byl výsledný vzorek otestované populace reprezentativní, osloví část lidí Český statistický úřad a Akademie věd. Počítá se také se zapojením dobrovolníků. „Půjdu se nechat otestovat, abych zjistila, zda jsem se s onemocněním setkala. Studii považuji za dobrý způsob zjištění,v jakém stavu pandemie se nyní nacházíme,“ řekla třeba studentka Eliška Gruberová.

Do plošného testování na jihu Moravy se zapojí hygienici a zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno. Spolupracovat budou i studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. „Už nyní pomáhají s odběry ve stanech. Přímo na obou místech se zapojí také dobrovolnické centrum univerzity při zajišťování evidence testovaných v administrativní části studie,“ nastínil za fakultu Ondřej Dostál.

S vedením Brna o plošném testování ve městě ministerstvo ani jiná instituce nejednala. „Všichni cítí, že větší rozsah testování by byl ku prospěchu věci, protože tento postup nám může odpovědět na otázky, zda už můžeme ustupovat od omezujících opatření. Myslím si, že zájem Brňanů o testování bude proto velký,“ sdělila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

OLDŘICH HALUZA
PAVEL PODEŠVA

Online reportáž