Lidé museli s ukousnutým kouskem chleba projít okolo komisaře, aby je do konečného počtu chlebových jedlíků započítal. Za myšlenkou na vytvoření rekordního zápisu v neobvyklé formě stojí nadšenci z publicistického webu Denní chleba. „Šedesát jedna lidí je hezký výsledek, i když jsme odhadovali o trochu vyšší účast. Akci považujeme za hezký okamžik, který si zapíšeme do života,” uvedl za organizátory Jan Mazáč. 

Přímo na místě se do úspěšného pokusu o novou položku v České knize rekordů zapojilo i mnoho studentů. „Co se týče reálné účasti, akce splnila má očekávání, protože odpovídala počtům přislíbeným už dřív na sociálních sítích. Jsem ráda, že se tyto akce pořádají, a mohu tak podpořit některé spolužáky z řad organizátorů,” sdělila studentka Magdaléna Čevelová.

OLDŘICH HALUZA