Trn z paty kvůli vysoké poptávce po bytech může Brňanům v následujících letech vytrhnout takzvané spolkové bydlení. Soutěžní podmínky pro výstavbu prvního domu odhlasovali předevčírem brněnští zastupitelé. Nový koncept by tak ve městě mohl vzniknout už v horizontu několika let.

O co jde? Vedení města nejdříve vytipuje vhodný pozemek a poté jej nabídne k výstavbě. Lidé, kteří budou mít zájem a splní stanovená kritéria, se následně sdruží ve spolek. Zapojit se může každý ve věku mezi osmnácti a pětačtyřiceti lety, trestně bezúhonný a nezadlužený vůči městu.

Co je spolkové bydlení?

Koncept umožňující lidem sdruženým ve spolku výstavbu bytového domu na městském pozemku.

Financování stavby i následného provozu domu je zodpovědností spolku.

Soutěžní podmínky prvního spolkového domu předevčírem odhlasovali brněnští zastupitelé.

V západní Evropě je koncept populární, funguje například Německu nebo Švýcarsku.

Uchazeč současně nesmí vlastnit nemovitost určenou k bydlení. „V zemích západní Evropy je spolkové bydlení oblíbenou formou výstavby dostupných bytů. Baugruppe, jak se v německy mluvících zemích tento koncept označuje, je další z modelů bytové výstavby, kdy staví někdo jiný než developer. Byty jsou tedy pořízeny za nákladové ceny bez marže,“ uvedl brněnský náměstek pro bydlení Jiří Oliva.

Na rozdíl od družstevního bydlení je v tomto případě menší zapojení města a mnohem více práce pro spolek. Zatímco v prvním případě poskytne město nejen pozemek, ale zajistí projekt včetně všech povolení, tady získají lidé od města pouze pozemek a právo stavby. Vše ostatní si zajišťují sami. „Zatím jsme vytipovali jednu lokalitu, a to v bezprostřední blízkosti připravované městské čtvrti Nová Zbrojovka. V současné době sice místo nevypadá obzvlášť vábně, v blízké budoucnosti se však promění ve vyhledávanou lokalitu pro bydlení,“ je přesvědčený Oliva.

Hlavní roli při výběru spolku bude hrát kvalita návrhu, jež vedle prostorového řešení zahrne i problém trvalé udržitelnosti. Ekonomická stránka obsáhne při posuzování projektu zbylou pětinu. Koncept by rovněž mohl pomoct zmírnit současnou vysokou poptávku po vlastním bydlení. „Ještě před pěti lety by to byl spíše nemyslitelný nápad. Dovedu si ale představit, že jej lidé přivítají jako alternativu pro vlastní výstavbu,“ komentoval možnost ekonom Petr Pelc.

Na rozdíl od západní Evropy není spolkové bydlení v Česku tolik známé. Funguje ale v řadě německých měst, ve Švýcarsku či Dánsku. „Pro ty, kteří by už rádi žili ve vlastním, by tento projekt mohl být řešením. Samozřejmě za předpokladu, že nebude cena za výstavbu příliš přepálená,“ zamyslela se Brňanka Kateřina Šustrová. V Brně se zájemci mohou hlásit od 15. dubna.